Kalendár
Formát ostal nezmenený, TestDay na začiatku sezóny sa nám osvedčil, tak sme ho ponechali v kalendári. Cieľom je, aby sme sa pred ostrým štartom stihli spoločne rozhýbať a otestovať techniku. Ďalšou dôležitou súčasťou TestDay  je dať priestor našim jazdcom na svoju prezentáciu pred sponzormi. 

30. marec         | SlovakiaRing   | TestDay     | Kart One Arena day
13. apríl            | Brno                 | SOP/TA     | 
4. máj               | PannoniaRing  | SOP/TA     | Digmia day
1. jún                | SlovakiaRing    | SOP/TA     | Jopi day
29. august        | PannoniaRing  | SOP/TA     | DOVOZY.sk day
21. september  | Brno                 | SOP/TA      | Digmia day
12. október      | SlovakiaRing    | SOP/TA      | Jopi day

Registrácia do seriálu
Na stránke www.okruhy.sk v sekcii: http://www.okruhy.sk/registracia/registracia/  je nutné sa znovu registrovať a získať štartovné číslo. Tento úkon je nutný z dôvodu nového delenia tried a skupín a aj z dôvodu zbytočného blokovania čísiel z predchádzajúcich ročníkov. Pri registrácii je nutné vyplniť presné údaje. Upravili sme systém, ktorý z týchto údajov bude tvoriť aj poradie. V registračných kolónkach pribudla možnosť uviesť aj tím.

SOP prichádza s informáciami o sezóne 2017

Zmena v pravidlách
V tomto roku došlo aj k drobným zmenám v pravidlách.
Bodovanie sme prispôsobili FIA štandardom:
1-25b, 2-18b, 3-15b, 4-12b, 5-10b, 6-8b, 7-6b, 8-4b, 9-2b, 10-1b.
Bodovanie za kvalifikáciu ostalo nezmenené 1-3b, 2-2b, 3-1b.
Na konci dňa budeme pohárom oceňovať len prvých troch najlepších za celý deň. Poradie vznikne súčtom bodov z Q1, Q2, R1, R2. Pri rovnakom počte bodov rozhodne o poradí umiestnenie v R2.

SOP prichádza s informáciami o sezóne 2017

Delenie skupín / tried

Na základe skúseností z predošlých sezón sme boli nútení pristúpiť aj k drobným zmenám v rámci časového harmonogramu a aj v delení skupín, aj tried. Zásadná zmena je zrušenie extra tréningu a namiesto neho sme predĺžili voľný tréning pre každú skupinu na 30 minút.  Tak ako to bolo už v priebehu sezóny, presunuli sme triedu 3 do STC.  V skupine CUP ostali len MX-5. V prípade nerovnomerného delenia skupín budeme operatívne presúvať  triedu 1 do skupiny CUP. Zásadnou novinkou je zriadenie triedy 7 pre vozidlá zo špecifikáciou GT3.

Group STC (small touring cars)
Trieda 1 do 1600 ccm
Trieda 2 do 2000 ccm  (variant 1: do 1.000kg)
Trieda 2 do 2000 ccm  (variant 2: nad 1.000kg)
Trieda 2 do 3000 ccm 

Group BTC (big touring cars)
Trieda 4 do 3500 ccm 
Trieda 5 nad 3500 ccm (mimo GT3)
Trieda 6 open cars        (KTM, Radical, Praga, Caterham … )
Trieda 7 GT3 cars

Group CUP
Trieda 9 Mazda MX-5

Časový harmonogram

Časový harmonogram uzrel svoju pevnú podobu pre celú sezónu a pre všetky podujatia SOP a TA.

Časový harmonogram podujatí 2017:
Time | Type | Group
9:00- 9:30 FP STC
9:30-10:00 FP CUP
10:00-10:30 FP BTC 
10:30-10:50 Q1 STC
10:50-11:10 Q1 CUP
11:10-11:30 Q1 BTC
11:30-12:00 RACE1 STC
12:00-12:30 RACE1 CUP
12:30-13:00 RACE1 BTC
13:00-14:00 PAUSE 
14:00-14:20 Q2 STC 
14:20-14:40 Q2 CUP 
14:40-15:00 Q2 BTC
15:00-15:30 RACE2 STC
15:30-16:00 RACE2 CUP
16:00-16:30 RACE2 BTC
16:30-16:40 PAUSE
16:40-17:00 TA FP 
17:00-18:00 TIMEATTACK 
17:00 PODIUM SOP 
18:15 PODIUM TA 
..........................................................
FP: free practice
Q1/Q2 : qualification
R1/R2 : race 20 minutes
TAFP : free practice time attack
TIMEATTACK : time attack
STC: small touring cars: groups : 1,6 , 2,0, 3,0 
CUP : MX-5
BTC : 3,0 , 3,5, above 3,5 , GT3, and open cars

SOP prichádza s informáciami o sezóne 2017

Štartovné
Štartovné sme nemenili posledné dve sezóny. Z dôvodu zvyšujúcich sa vstupných nákladov, ako sú prenájmy okruhov, sme pristúpili k zmene štartovného. Rozdelili sme štartovné pre jednotlivé skupiny a do štartovného sme začlenili aj navýšený čas voľného tréningu.  Do 20.1.2017 je možné uhradiť štartovné na celú sezónu. 
Celoročné štartovné (mimo TestDay) STC/CUP uhradené do 20.1.2017 -  1200 eur
Celoročné štartovné (mimo TestDay) BTC uhradené do 20.1.2017        -  1300 eur  
Štartovné na podujatie SOP pre skupinu STC/CUP                              -    250 eur
Štartovné na podujatie SOP pre skupinu BTC                                     -   290 eur
Štartovné TestDay pre účastníka SOP/TA                                           -   199 eur
Štartovné TestDay ostatní                                                                -   229 eur
Štartovné TimeAttack                                                                      -     89 eur

Time Attack
Time Attack pokračuje. Jediná zmena je, že sme meraný blok nerozdelili, ale dali ako jeden 60 minútový a do výsledku započítavame 2 najrýchlejšie časy. Druhá zmena je, že sme o 10 minút skrátili voľný tréning, no o 10 eur sme zlacnili aj štartovné. Na stránke okruhy.sk sme zriadili samostatnú sekciu http://www.okruhy.sk/time-attack/. Tu bude možné sa registrovať na jednotlivé podujatia. Tento seriál je určený pre každého. Základná požiadavka je ťažné oko vpredu a vzadu a bezpečnostná výbava: prilba, rukavice a celotelová kombinéza.

Inter Cars MX-5 CUP 2017
Tento ambiciózny cupový seriál získal silného partnera. Celý seriál má aj extra podporu na www.mx5cup.sk. Do kalendára mx5 pribudne okrem kalendára SOP aj siedmi pretek a to Cena Slovenska. Seriál MX5 bude zapísaný v ročenke SAMŠ. Víťaz MX5 bude zároveň aj víťazom slovenského pohára SAMŠ. Rozdiel oproti SOP je v tom, že zo 14 pretekov ide do celkového hodnotenia len 12. Dva najhoršie sa škrtajú.

SOP prichádza s informáciami o sezóne 2017

SOP-Endurance 2017
Najväčšou novinkou je letný mini seriál vytrvalostných pretekov organizovaných na Slovakia Ringu. Celý seriál by mal byť príjemným spestrením letných večerov. 
Kalendár:
14.6.2017   1.SOP-endurance race Slovakiaring
  7.7.2017   2.SOP-endurance race Slovakiaring
10.8.2017   3.SOP-endurance race Slovakiaring

Časový harmonogram:
14:00               vstup do areálu
17:00 - 18:00   administratívne a technické preberanie
18:00 - 18:30   voľný tréning (podľa časov dosiahnutých v prvej 15 min. zostavený rošt)
18:40 - 18:50   zoradenie v boxovej uličke
18:50               výjazd zavádzacieho auta, letmý štart
18:55 - 20:55   pretek 120 minút
21:15               pódium 

Pravidlá:
Delenie skupín a tried ako SOP.
Uzávierka prihlášok 24 hodín pred podujatím.
Trieda sa otvára pri účasti minimálne 3 áut v triede. V opačnom prípade sa otvára iba skupina. 
MX5 patrí do skupiny STC. 
Bodovanie ako v SOP mimo bodov za kvalifikáciu.
Vyhlasuje sa posádka nie jazdec.
Každá posádka musí stráviť v boxoch minimálne 7minút, tento údaj sa kontroluje vo výsledkoch a nedodržanie sa penalizuje 10 minútovou penalizáciou.

Štartovné:
do 10     prihlásených áut – 500 Eur
10 – 20  prihlásených áut – 450 Eur
nad 20   prihlásených áut – 380 Eur

SOP prichádza s informáciami o sezóne 2017

Partneri a médiá
Seriál nie je možné realizovať bez podpory partnerov. Je pre nás potešením, že spoločnosti Inter Cars a racingshop.sk sú našim partnerom od začiatku seriálu a rovnako pokračuje aj spolupráca so spoločnosť Chateau Krakovany.

Tento rok sme pribrali aj partnerov na jednotlivé podujatia. V kalendári sme pomenovali jednotlivé dni podľa nich a to spoločnosti: JOPI, Digmia, DOVOZY.sk, Kart One Arena.

Mediálnu podporu seriálu a výrobu videí pre nás na profesionálnej úrovni celú minulú sezónu zabezpečovala spoločnosť StudioLife. Aj pre budúcu sezónu v tejto spolupráci budeme pokračovať. V rámci tejto spolupráce je zabezpečená distribúcia reportáži v rámci televízii Sport5, Slovaksport a DigiSport. Rovnako je možné dohodnúť aj výrobu videa pre potreby jednotlivých jazdcov a teamov. Okrem bežného videa sme dohodli aj výrobu akčných videí pre potrebu FB a YT.

Čo sa týka oficiálnych fotografií, rovnako ako minulý rok, pokračujeme v spolupráci s Jakubom Rovným z race.sk. Tento  fotograf okrem oficiálnej fotogalérie, je k dispozícii aj jazdcom. Za cenu 1 auto v teame 35,- eur, 2 autá v teame 50,- eur a každé ďalšie auto v teame 20,- eur. Z každého preteku garantujeme galériu 15 fotiek.

Neoddeliteľnou súčasťou seriálu je komentátor, od začiatku komentuje Andy Studenič, čo ostane aj v tejto sezóne, len sme ho podporili ďalším komentátorom, a tým bude Janko Žgravčák. Takže sa tešíme na našu silnú komentátorskú dvojicu.

Zdroj: tlačová správa