Po prvýkrát budú mať možnosť slávnostne odklepnúť výstavbu aj motoristi a široká verejnosť - fanúšikovia diaľnic. Za účelom transparentného informovania širokej verejnosti o progrese stavby košickej R2 vytvorili špeciálnu webstránku. Najčerstvejšie správy, rozhovory, fotografie a videá zo stavby umiestňujú na www.kosicenaokolo.sk. Pre zapojenie do súťaže o poklepanie základného kameňa postačí registrácia na odber newslettera.

Dlho očakávaný obchvat Košíc - R2 začína v križovatke Košice – Juh napojením na už postavenú rýchlostnú cestu R4 a končí napojením na v súčasnosti budovanú R2 v mimoúrovňovej križovatke Hrašovík, ktorá sa napája na D1 Budimír – Bidovce. Dĺžka rýchlostnej cesty R2 je 14,261 km. Mimoúrovňová križovatka Košice – Juh je navrhovaná na etapovitú výstavbu. V rámci tejto stavby dôjde k dobudovaniu čiastočne vybudovanej križovatky, ktorá existuje v rámci úseku rýchlostnej cesty R4 Košice – Milhosť.

Celý úsek R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany (I. aj II. úsek) je na komunikačný systém napojený v piatich mimoúrovňových križovatkách, a to Ludvíkov Dvor, Haniska, Košice – Juh, Krásna a Hrašovík. Začali vytýčením obvodu staveniska, vrátane inžinierskych sietí. Potom upravia plochy stavebných dvorov, pripravia stavenisko, zrealizuje sa výrub stromov, odlesnenie, odstránenie ornice a mačiny a zdemolujú sa spevnené plochy a oplotenie. Následne preložia existujúce inžinierske siete a začnú zemné práce. Na rade bude stavba mostov a vyriešenie príslušenstva a vybavenia objektov komunikácií ako odvodnenie, verejné osvetlenie či protihlukové steny. Na koniec osadia portály dopravného značenia, natiahnu vrstvu vozovky, informačný systém a dopravné značenie, dokončia vegetačné úpravy a zrekultivujú okolité prostredie.