„Vodičom, ktorí sa po oslave nového roka chystajú za volant, pripomíname, aby nesadali za volant, po tom ako pili alkohol. Ohrozujete seba, svojich príbuzných, či známych v aute, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky. Jazda pod vplyvom alkoholu je protizákonná. Ide o priestupok a nad jedno promile alkoholu dokonca o trestný čin. Najmä však ide o zbytočný hazard a nezodpovednosť vodiča, ktorý sa takýmto spôsobom rozhodol ohroziť životy a zdravie ľudí,“ varuje vodičov polícia.

Pozor na zostatkový alkohol

Štatistiky taktiež potvrdzujú, že vodiči majú tendenciu podceňovať zostatkový alkohol. Silvestrovské oslavy patria k najrizikovejším obdobiam v roku, pretože príchod nového roka je často spojený so zvýšenou konzumáciou alkoholu. Problémom býva preto u šoférov zostatkový alkohol, ktorého prítomnosť sa často podceňuje. Ako dlho koluje človeku alkohol v žilách, závisí od viacerých meniacich sa faktorov.

Ak pijete, treba vedieť odhadnúť, kedy ho z krvi definitívne odbúrate.

Nezabúdajte na reflexné prvky

Keďže chodci a cyklisti sú najzraniteľnejšími účastníkmi cestnej premávky, odporúčame používať pre vlastnú bezpečnosť reflexné prvky vždy. Len tak vás môže vodič dobre, ale hlavne včas vidieť. „Chodci predvídajte, prechádzajte cez cestu na miestach na to určených, vyhýbajte sa rizikovým úsekom, nepreliezajte zábradlia, neriskujte. Cyklisti, sledujte dianie okolo seba a vždy sa presvedčte o bezpečnom prejazde, dávajte viditeľne a včas znamenie rukou o zmene smeru jazdy, na zvýšenie svojej bezpečnosti používajte prilby, chrániče a reflexné prvky,“ hovorí najnovšie oficiálne vyhlásenie polície.

Noste ich, aj keď už nemusíte

Pre cyklistov nad 15 rokov sa od 1. decembra 2019  vypúšťa povinnosť nosenia prilieb mimo obce (pre deti do 15 rokov ostáva táto povinnosť zachovaná bez zmeny, t. j. prilbu musia nosiť všade) a nosenia reflexných prvkov (povinnosť mať reflexné prvky na bicykli ostáva zachovaná). Táto zmena bola opakovane iniciovaná hromadnou pripomienkou verejnosti zastúpenou Cyklokoalíciou a zohľadňuje aj skutočnosť, že žiadny okolitý štát takúto povinnosť nemá a v rámci EÚ povinnosť nosenia prilby pre dospelých cyklistov má podľa našich dostupných informácií len Španielsko. Napriek tomu vám v redakcii topspeed.sk nosenie reflexných prvkov na oblečení v každom prípade odporúčame.