Výskum sa zameral aj na to, čo by mohlo situáciu zlepšiť s cieľom zvýšiť mieru toleranciu medzi účastníkmi cestnej premávky. Hoci ide o české dáta, takéto opatrenia by isto pomohli aj na Slovensku, či už ide o kvalitnejšiu cyklo-infraštruktúru, posilnenie vzájomného rešpektu medzi oboma "tábormi" a zároveň všeobecné zlepšenie úrovne vedomostí účastníkov cestnej premávky.

Hoci 64 percent motoristov aspoň občasne jazdí aj na bicykli, až 62 percent mladých vodičov vo veku 18-30 rokov hodnotí vzťah cyklista-vodič ako nepriateľský. Napríklad spomedzi vodičov, ktorí sa služobne presúvajú autom minimálne jedenkrát mesačne, konštatuje takýto nepriateľský vzťah 45 percent opýtaných, čo je tiež pomerne vysoké číslo.

Najčastejšie porušenia pravidiel

Zlepšovanie znalostí zákonov je zjavne potrebné na oboch stranách. Z prieskumu vyplynulo, že 43 percent mladých šoférov nepozná pravidlo o dodržiavaní odstupu 1,5 metra zboku pri predbiehaní cyklistov.

Keď príde na tému priestupkov vodičov áut vo vzťahu k cyklistom, najčastejšie ide o vysokú rýchlosť, nedostatočný odstup zboku pri predbiehaní a celkovo nedostatok pozornosti pri riadení automobilu, uvádza agentúra Kantar. Naopak, medzi najviac uvádzané prehrešky zo strany cyklistov sa zaradila jazda v skupine viacerých bicyklov vedľa seba na ceste, jazdenie na chodníkoch či nenosenie cyklistickej prilby.

Prieskum bol spracovaný v rámci iniciatívy Dám respekt zameranej na zvyšovanie bezpečnosti cyklistov na cestách.

Zdroj: ČTK / foto: cz.depositphotos.com