Aktivácia až po návšteve servisu

Nový softvér ID.2.1 majú štandardne všetky vozidlá vyrobené od 8. kalendárneho týždňa. Zákazníkom, ktorí si už dovtedy prevzali svoj automobil radu ID., bude nový softvér poskytovaný k dispozícii postupne. Na to však musia navštíviť svojho predajcu. S novým softvérom bude potom po prvý raz vo veľkoobjemovom segmente možné napríklad aktualizovať riadiace jednotky zabudované vo vozidle bez toho, aby zákazník musel navštíviť autorizovaný servis Volkswagen. 

Aj po rokoch aktuálne

„Tým sa budú všetky dodané modely ID. počas celého životného cyklu udržiavať na aktuálnej úrovni. Aktualizácie Over-the-Air budú v budúcnosti normálne aj v automobile. Vďaka nim budeme všetky dodané modely ID. počas mnohých rokov udržiavať na úrovni softvéru nových vozidiel“, povedal Thomas Ulbrich, člen predstavenstva Volkswagen pre technický vývoj.
Prvé aktualizácie „Over-the-Air“ sa v súčasnosti úspešne testujú vo vyše 3.000 firemných vozidlách, aby onedlho mohli aj prví zákazníci profitovať zo zlepšení výkonnosti a nových funkcií. Volkswagen tým dosiahol dôležitý míľnik v evolúcii vlastnej architektúry elektroniky.

Aktualizácia auta online

„Volkswagen rýchlym tempom rozvíja digitalizáciu svojich produktov a mení sa na komplexného poskytovateľa hardvéru, softvéru a služieb. Zavedenie aktualizácií „Over-the-Air“ je ďalším dôležitým krokom v našej transformácii na technologickú firmu a vo vývoji nových obchodných modelov“, povedal Ralf Brandstätter, predseda predstavenstva značky Volkswagen.
Spoločnosť Volkswagen tiež poznamenáva, že softvér sa čoraz viac stáva konkurenčným rozlišovacím faktorom, ktorý ovplyvňuje kúpu vozidla. 

Zdroj: Volkswagen