„Závod Volkswagen Slovakia je excelentným príkladom systematického kontinuálneho zlepšovacieho procesu a vysoko motivovaného tímu s etablovanou kultúrou riešenia problémov, čo priviedlo závod na vrchol výkonnosti v rámci Európy. Inovatívne riešenie sa systematicky používajú, vyhodnocujú a implementujú,“ zdôvodnila svoje rozhodnutie porota. V súťaži boli hodnotené atribúty ako hospodárnosť, kvalita, digitalizácia, znižovanie spotreby energie, silný manažment nákladov, ako aj ďalšie podnikové ukazovatele.“

Vysoký výkon a nasadenie

„Zisk ocenenia Fabrika roka vnímam ako prejav veľkého medzinárodného uznania pre celý tím. V tomto roku odviedol skvelý výkon a po už dobrom vlaňajšku sa znova prekonal. Vďaka nasadeniu a angažovanosti zamestnancov sme sa úspešne uchádzali o výrobu nových produktov, aby sme aj do budúcnosti zabezpečili pracovné miesta,“ uviedol Dr. Oliver Grünberg, predseda predstavenstva a člen predstavenstva pre technickú oblasť vo Volkswagen Slovakia.“

V uplynulých troch desaťročiach nadobudol bratislavský závod v rámci koncernu Volkswagen uznávané odborné kompetencie v takmer všetkých oblastiach produkcie. Významnú úlohu tu zohráva komplexita v súvislosti s produkciou deviatich modelov pre päť koncernových značiek pod jednou strechou.

„Prirodzene budeme musieť i naďalej pracovať na ďalšom zvyšovaní produktivity a efektivity, ako aj na zlepšovaní procesov. Ako zodpovedný výrobca vozidiel sa hlásime k cieľom Parížskej dohody a vo vzťahu k týmto zmenám máme mnoho záväzkov, či už v rámci našich produktov, alebo v našich procesoch. Zároveň sme len nedávno dostali rozhodnutie o novom projekte pre bratislavský závod, na ktorý sa, samozrejme, musíme taktiež intenzívne pripravovať. V súvislosti s výzvami v oblasti digitalizácie a softwaru, rovnako pri našich produktoch, ako aj našich procesoch budeme musieť v budúcnosti konať ešte agilnejšie a flexibilnejšie,“ uviedol Dr. Oliver Grünberg.

Fabrika roka 2020

Ako prebieha súťaž

Súťaž Fabrika roka (orig. Fabrik des Jahres) patrí k najrenomovanejším priemyselným súťažiam v Európe. Zúčastniť sa jej môžu výrobné podniky vo všetkých odvetviach s jedným závodom, ako aj s celou spoločnosťou, pričom by mali mať najmenej 100 zamestnancov. Ceny sa udeľujú celkovo v ôsmich kategóriách. Výber víťaza je dvojstupňový. Účastníci súťaže najprv vypĺňajú detailný online dotazník. Na základe dodaných dát sa určí skupina finalistov, u ktorých prebehne detailný audit. Porota súťaže zložená z uznávaných expertov z priemyslu a vedy zvolí na záver víťazov s ohľadom na vyplnený dotazník a poznatky z osobného auditu.

Zdroj: VW