Potrebujú pyrotechnický prieskum

"Na časti úseku takisto vznikla potreba realizovať pyrotechnický prieskum pred začatím prác a prekladaním plynovodov. Preložky plynu a zmena technológie v súvislosti s tvrdšou horninou budú mať vplyv na termín ukončenia výstavby úseku – predbežne do jesene 2023, a aj na konečnú cenu diela," uvádza Národná diaľničná spoločnosť. Nová cesta tak bude napokon drahšia a výstavba potrvá dlhšie.

Obchvat Tvrdošína je úsekom s celkovou dĺžkou 5,6 kilometra, z toho 4,4 kilometra tvorí trasa R3 a zvyšok sú  križovatkové vetvy a privádzač. Na úseku sa nachádza 11 mostov, z toho 8 v rámci rýchlocesty R3, 1 ponad R3 a 2 sú umiestnené na privádzači. Najdlhší most má dĺžku 248 metrov. Súčasťou stavby je viac ako 1 800 metrov protihlukových stien.

Výstavba obchvatu Tvrdošína začala v marci 2021. Po dokončení bude tvoriť súčasť dôležitej rýchlostnej cesty R3, ktorá spojí Slovensko od severu na juh.

Nový úsek odľahčí mesto Tvrdošín od tranzitnej dopravy a zvýši aj bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Znížením hluku, prašnosti a vibrácií má podľa diaľničiarov zlepšiť aj životné podmienky miestnych obyvateľov. Motoristom prinesie skrátenie času jazdy a úsporu pohonných látok.

Zdroj / foto: NDS