„Ceny za diaľničné známky ponechávame na rovnakej úrovni aj preto, aby sme motivovali vodičov, nech uprednostňujú diaľnice a rýchlostné cesty. Tieto umožňujú pohodlnejšie, rýchlejšie a bezpečnejšie spojenie. Poplatky za používanie diaľnic investujeme do rozvoja cestnej infraštruktúry,“ povedal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.

Slovensko má nezmenenú cenu za ročnú diaľničnú známku od roku 2011. V regióne je najnižšia. Vodiči môžu dnes využívať približne 790 km diaľnic, rýchlostných ciest a vymedzených úsekov ciest 1. triedy, ktoré spravuje Národná diaľničná spoločnosť. Predaj diaľničných známok má rastový trend. Do konca augusta 2018 sa na elektronických diaľničných známkach vybralo vyše 66 miliónov eur bez DPH.

Otázka do pléna

Nezdá sa vám odôvodnenie ministra priam komické? Ja už neviem, či sa smiať, alebo plakať. Rovnako ma mrzí, že neuvažujú v dobe elektronických systémov nad jednodňovými diaľničnými známkami, alebo známkou s alikvotnou čiastkou do konca jej platnosti. Sú vodiči, ktorí potrebujú použiť diaľnicu 2 dni v roku, alebo takí, ktorí kúpia auto v septembri-októbri a musia zaplatiť celoročnú! Títo by túto možnosť určite privítali.

Foto: TS Zdroj: Min.dopravy SR