S veľkým množstvom áut v uliciach bojujú mestá už veľmi dlho. Bez ohľadu na spôsob ich pohonu sa radnice miest pomaly snažia autá vytláčať z centier veľkých miest na periférie a zlepšovať prejazdnosť jednotlivých komunikácií. S rastúcim množstvom individuálnej dopravy však problém (najmä v poslednom období) eskaluje a vytvára konflikty medzi zástancami jednotlivých druhov mestskej dopravy. Či už ide o využívanie MHD, motoriek, bicyklov, či áut, každý obhajuje to svoje. Najnovšie sa objavuje kritika Akčného plánu rozvoja elektromobility, ktorý predložilo Ministerstvo hospodárstva SR. Cyklokoalícia sa dožaduje jeho kompletného prepracovania.

Žiadne výhody, dotácie, ani autá na cestách?

Mimovládna organizácia Cyklokoalícia kritizuje znenie Akčného plánu rozvoja elektromobility a od Ministerstva hospodárstva SR požaduje vykonanie niekoľkých zásadných zmien v jeho obsahu. Vo veci podala Cyklokoalícia hromadnú pripomienku a keďže je pod ňou podpísaných dostatočný počet ľudí (794 podpisov), predkladateľ je povinný celú vec prerokovať s verejnosťou a nájsť nové riešenia. 

A o čo vlastne ide?

Cyklistom sa nepáči vysoký počet áut v mestských uliciach a chcú riešenia, ktoré ich množstvo zníži, prípadne nemotivuje ľudí k nárastu objemu individuálnej dopravy prostredníctvom áut. Súčasné znenie Akčného plánu rozvoja elektromobility totiž údajne podporuje nákup elektrických áut, ktoré zaberajú na cestách rovnaké miesto ako konvenčné autá. Požaduje preto výraznú redukciu dotácií na nákup nového elektromobilu a výrazné zredukovanie pripravovaných výhod pre držiteľov špeciálnych EČV (využívanie bus pruhov, bezplatné parkovanie a pod.). Cieľom pripomienok je vytvorenie motivácie k využívaniu MHD a obmedzenie počtu áut s jedným, či dvomi členmi posádky. Reakcia Ministerstva hospodárstva SR na konkrétne pripomienky cyklistov zatiaľ nie je známa.

zdroj: zive.sk, TASR, MH SR