O zavedení mýtneho systému na európskych diaľniciach pre osobné autá sa uvažuje už dlhší čas, zatiaľ však len v teoretickej rovine. Zmeniť by to mohla najnovšia dohoda EÚ s Európskym parlamentom o revízii pravidiel pre diaľničné poplatky. Ak uvádza EÚ, zmeny zostanú na rozhodnutí každej krajiny, ak sa však štáty EÚ rozhodnú pre mýtny systém namiesto tradičných nálepiek, musia to urobiť podľa jednotných európskych pravidiel. V súvislosti so smernicou Eurovignette sa zatiaľ hovorí len o nákladných autách, ambíciou je však zavedenie mýtneho systému pre všetky vozidlá. Systém úzko súvisí s prípravou na autonómnu dopravu a jednotný európsky cestný koridor.

Aj podľa emisných tried

Výška mýtnych poplatkov sa bude môcť odvíjať aj od emisnej triedy vozidla, krajiny budú tiež môcť zaviesť príplatok do 50 % poplatku za cesty s rizikom zápchy. Hovoriť o európskom mýte pre osobné autá je zatiaľ, zdá sa, predčasné, Európsky parlament si však legislatívne pripravuje pôdu a je zrejmé, že dôjde k zmenám v systéme spoplatnenie európskych diaľnic. Všetko nahráva tomu, že diaľničné známky jedného dňa predsa len nahradí jednotný mýtny systém.

zdroj: Euractiv