O max. povolenej rýchlosti na diaľnici v obciach sa už dlhšie diskutuje nielen na Slovensku. Všetkým rečiam a úvahám však dala v októbri minulého roka stopku novela zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, ktorá vstúpi do platnosti presne 6. júla 2022. Tá mení §16 ods. 4 Zákona č. 8/2009 Z.z. (Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ktorý mení svoje znenie a vypúšťa z neho obmedzenie max. povolenej rýchlosti v obci na diaľnici na 90 km/h. Kým teda nebude na mestskom diaľničnom obchvate príkazovou značkou prikázaná nižšia povolená max. rýchlosť, môžete ďalej pokračovať nezmeneným tempom 130 km/h. Dôvodom však ani zďaleka nie je zlepšujúci sa stav komunikačnej siete na Slovensku.

Zjednocujeme európske predpisy

Ak budete pátrať po dôvode zrušenia obmedzenia max. povolenej rýchlosti na diaľnici prechádzajúcej cez obec, objavíte za ním harmonizáciu predpisov EÚ a prípravu infraštruktúry pre autá povinne vybavené systémom inteligentného prispôsobenia rýchlosti (tzv. obmedzovač rýchlosti), ktorý sa čoskoro stane povinný pre všetky novo homologizované vozidlá do 3,5 t. Práve tieto systémy sa budú riadiť jednotnými predpismi (okrem toho však budú čítať príkazové značky, aj sa riadiť podkladmi z navigácií) a odchýlky v predpisoch jednotlivých členských štátov môžu po plošnom zavedení týchto systémov do všetkých áut narušovať plynulosť premávky.