V podstate ide o skutočne rozsiahly systém nazývaný OBFCM (On Board Fuel Consumption Monitoring), ktorý umožňuje dohľad EÚ nad novo predanými vozidlami. Brusel si tento systém stvoril bez veľkej pozornosti verejnosti. Ako to už býva zvykom, EÚ si nerobila ťažkú hlavu s konkrétnou uskutočniteľnosťou a celkom nejasne stanovila nutnosť vybavenia každého vozidla týmto zariadením. Stanovuje, aby hardvérový či softvérový prvok vozidla ukladal dáta o spotrebe paliva, prejdenej vzdialenosti a tiež rýchlosti jazdy počas celej životnosti vozidla. Zároveň umožňuje neobmedzený prístup Európskej únie k týmto dátam, a to kedykoľvek.

To, akým spôsobom to bude fungovať, Európska únia nestanovuje. Je však možné predpokladať, že dnes moderné autá, ktoré sú prakticky permanentne pripojené na internet, budú dáta odosielať do Bruselu online. Tým by EÚ získala prakticky neobmedzený prístup v akýkoľvek moment. Pre autá staršieho dáta je však takéto „online mapovanie“ neuskutočniteľné. Preto budú získavané hodnoty najmä zo servisov či prehliadok STK.

Aký je úmysel?

Ako všetci dobre vieme, výrobcovia áut sú čoraz viac tlačení na neustále znižovanie emisií. Verejne známym dôvodom je preto kontrola skutočnej spotreby a zisťovanie, koľko paliva automobily spotrebujú v reálnej prevádzke. Ak je toto skutočným dôvodom, tak si myslím, že je aj bez tohto systému každému jasné, že za „papierovú spotrebu“ nezajazdí skoro žiadne auto. Bolo by však na mieste, ak by EÚ počítala aj s nejakou rozumnou toleranciou. Avšak pri väčších odchýlkach sa zrejme výrobcovia nevyhnú sankciám. Cieľom je tiež vyhodnotenie získaných dát o ďalších 5 rokov a teda v roku 2026. S tým vyplývajúce sankcie by sa realizovať nemali skôr ako v roku 2030.

Výrobcovia sa bránia

Výrobcovia vopred uvádzajú, že nie sú schopní ovplyvňovať majiteľov vozidiel a ich zaobchádzanie, prípadný štýl jazdy. Problém nastáva tiež pri plug-in hybridoch, kde sú papierové hodnoty spotreby často uvádzané skutočne nízko. Papierové hodnoty v týchto autách sa udávané s plnou batériou pri začiatku jazdy. V praxi to nie je uskutočniteľné, keďže niektorí majitelia hybridov auto svoje vozidlo ani samostatne nenabíjajú. Takáto spotreba paliva bude zásadne odlišná od „papierovej“. Každopádne Nový rok sa blíži a EÚ dostane prístup k týmto dátam a bude s nimi môcť ďalej pracovať.