"Je dobré, ak verejné investície stimulujú hospodársky rast v členských štátoch. Musíme sa však vyhnúť škodlivému súťaženiu medzi členskými štátmi."

Komisárka EÚ zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže, Margrethe Vestagerová, k vyšetrovaniu uviedla: "Je dobré, ak verejné investície stimulujú hospodársky rast v členských štátoch. Musíme sa však vyhnúť škodlivému súťaženiu medzi členskými štátmi. Komisia dôkladne prešetrí, či plánovaná podpora zo strany Slovenskej republiky je skutočne nevyhnutná na to, aby spoločnosť Jaguar Land Rover umiestnila svoju investíciu v Nitre, či je táto podpora obmedzená na nevyhnutné minimum, či narúša hospodársku súťaž, alebo poškodzuje súdržnosť v EÚ.“ Problémom podľa komisie je, že Slovensko poskytne investičnú pomoc v maximálnej možnej výške. Zástupcovia Slovenskej republiky pritom tvrdia, že bez tejto pomoci by JLR realizoval investíciu v Mexiku. Komisia má však podozrenie, že spomínaná pomoc presvedčila automobilku, aby neinvestovala v inom členskom štáte EÚ. O postavenie továrne JLR na svojom území sa pritom pôvodne uchádzali aj Česká republika, Poľsko, Maďarsko a Turecko. Automobilka neskôr výber zúžila na Poľsko a Slovensko.

Komisia sa tiež obáva, či celková investičná pomoc nepresiahne povolenú maximálnu hranicu 125 miliónov €. Slovenská vláda totiž okrem spomenutej sumy prisľúbila automobilke aj ďalšie opatrenia, ako prevedenie pozemkov automobilke a odpustenie poplatku za prepis poľnohospodárskej pôdy na priemyselné pozemky. Ak by sa potvrdilo, že tieto opatrenia sú štátnou pomocou, jej celková výška by prekročila povolenú hranicu. Automobilka by mala spustiť výrobu v Nitre už budúci rok a úplne dokončiť továreň v roku 2019. Ročná kapacita závodu bude 150 000 áut.

Zdroj: hnonline, autocar