„Konkurencieschopnosť Nemecka ako miesta pre obchod sa dramaticky zhoršuje,“ uviedla na začiatok k aktuálnej situácii medzi nemeckými subdodávateľmi pre automobilový priemysel Hildegard Müllerová, šéfka nemeckého priemyselného združenia VDA. Naráža tak na fakt, že nedávna situácia a s ňou spojené obchodno-politické rozhodnutia pomaly ale iste likvidujú európsky subdodávateľký priemysel. „Desať percent členských spoločností VDA má v súčasnosti veľké problémy s likviditou, zatiaľ čo ďalšia tretina podobné problémy očakáva v nasledujúcich mesiacoch. V dôsledku toho už polovica členských spoločností odložila investície do ďalšieho rozvoja,“ varuje ďalej Müllerová. A rovno doplnila, že pätina subdodávateľov už svoju výrobu sťahuje z Nemecka do zahraničia. Analytici varujú, že toto je začiatok konca európskych spoločností, ktoré takto budú musieť vypratať pole pôsobnosti a prenechať ho ázijským spoločnostiam.

Musíme okamžite znížiť daň z elektrickej energie

VDA varuje, že teraz je čas na politické zásahy a ak sa jednotlivé garnitúry nespamätajú, bude neskoro. „Predovšetkým musíme dramaticky znížiť daňové zaťaženie a clá, konkrétne mám na mysli daň z elektrickej energie. Do elektrickej siete musíme navyše zapojiť všetko, čo je momentálne schopné vyrobiť elektrickú energiu. Aj tu platí, čím viac energie, tým nižšia cena,“ hovorí ďalej Müllerová. A potvrdila, že mnohé európske spoločnosti už prehrali výberové konania pre automobilky s ázijskými spoločnosťami len preto, že majú neprimerane vyššie náklady na energie. Výsledkom je situácia, kedy sa európske dodávateľské spoločnosti pripravujú o zisk, ktorý potrebujú investovať do ďalšieho rozvoja svojich produktov. Práve ten sa ukáže až v horizonte niekoľkých rokov, kedy už bude neskoro.

zdroj: Reuters