Príchod letnej sezóny znamená zvýšený pohyb motocyklov na cestách a s ním aj zvýšenú aktuálnosť témy ich technického stavu. Ako totiž vo svojej správe uvádza spoločnosť Testek zaoberajúca sa dozorom nad STK a EK, nie všetky „veľké“ motorky sú v zodpovedajúcom stave. V minulom roku (2021) neprešlo cez STK len 8 % motocyklov, čo v porovnaní s autami, kde je rovnaký ukazovateľ na hodnote 12 %, môže vyvolávať dojem lepšieho technického stavu motocyklov. Ako však upozorňuje Testek, v skutočnosti sa dostatočne nekontrolujú všetky potrebné parametre motoriek. Poukazuje predovšetkým na ich hlučnosť.

Viac ako polovica kontrolovaných motoriek mala v roku 2021 problém s brzdami.

Sú hlučné, to treba určite riešiť 

Problém, ktorý vníma v prípade motoriek naviac aj bežná verejnosť, je v mnohých prípadoch ich nadmerný hluk, často až ohlušujúci rachot. Majitelia motoriek si nezriedka vymenia pôvodný homologizovaný výfukový systém alebo demontujú jeho časti a tak s ním jazdia. Pred absolvovaním pravidelnej STK to ale môžu dať do pôvodného stavu a vyhnú sa tak odhaleniu. „Postup pri technickej kontrole, ktorý vychádza zo smernice EÚ, umožňuje, aby technik na STK najprv vyhodnotil hlučnosť motocykla subjektívne sluchom, a až keď sa mu zdá príliš vysoká, použil schválené meradlo – zvukomer. Žiaľ, aj to je dôvodom, prečo sa v praxi hlučnosť na STK meria zvukomerom pomerne zriedkavo. Na hlučnosť vozidiel vo všeobecnosti a jej efektívnejšie meranie pri technických kontrolách sa preto chceme zamerať v jednom z našich pripravovaných výskumno-vývojových projektov,“ približuje Miroslav Šešera. Na hluk motocyklov už neraz upozornila aj polícia. "Na stole" je momentálne aj otázka jeho kontrolného merania počas policajných kontrol. Kedy sa tak však stane, zatiaľ nie je zrejmé. Vyriešenie tohto problému je totiž najmä z pohľadu spoľahlivej a právne nezpochybniteľnej metodiky merania "na ulici" dosť náročné.

zdroj: Testek