STK v EÚ by vraj mali fungovať ešte efektívnejšie, než doteraz. Jedným z krokov k realizácii tohto zámeru bola aj medzinárodná konferencia v Bratislave, na ktorej sa preberali možnosti nových metodík na STK a EK, ktoré sa postupne uplatnia vo všetkých členských štátoch EÚ. Medzi zmenami, ktoré by sa mali v pripravovanej legislatíve objaviť, sú napríklad funkčné testy pokročilých asistenčných systémov vodiča (ADAS), nové metódy kontroly emisií škodlivín vo výfukových plynoch alebo kontrolné postupy prispôsobené elektrickým a hybridným pohonom vozidiel. Zlepšiť a prispôsobiť súčasnému stavu automobilovej techniky by sa mali aj postupy používané na kontrolu všetkých ostatných častí vozidiel. Lehoty pravidelných kontrol by v budúcnosti mohli zohľadňovať aj účel použitia vozidla (napríklad komerčný) alebo intenzitu jeho prevádzkovania (podľa počtu najazdených kilometrov).

Slovensko lídrom

„Snažíme sa nachádzať pozitívne príklady z fungovania staníc technickej kontroly i zo zahraničia. V posledných rokoch však čoraz viac inšpirujeme kolegov v iných členských štátoch EÚ i za jej hranicami aj my, a to pokrokom, ktorý sme v tejto oblasti na Slovensku dosiahli. Napríklad sme spolu s Nemeckom a Španielskom prvými tromi krajinami EÚ, ktoré s predstihom dokázali zaviesť do praxe európskou legislatívou vyžadované automatizované čítanie chýb bezpečnostných systémov vozidla cez OBD a integrovať ho do informačného systému technických kontrol,“ píše sa v oficiálnej správe spoločnosti TESTEK, ktorá sa ako technická služba technickej kontroly podieľa na tvorbe slovenských predpisov a postupov pre technické kontroly a zabezpečuje výskum a vývoj v tejto oblasti.

Konkrétne zmeny, ani termíny ich zavedenia do praxe spoločnosť TESTEK zatiaľ nekomentovala, touto nekonkrétnou správou však motoristom oznámila, že sa majú pripraviť na zmeny, ktoré určite prídu. Podľa všetkého sa momentálne rieši legislatíva na európskej úrovni aj v jednotlivých členských štátoch a má ísť o zdvihnutý varovný prst, že sa kontroly sprísnia (resp. dozor pri ich vykonávaní). Navyše je takmer isté, že na európskej úrovni sa už riešia aj "emisné" kontroly elektrických a plug-in hybridných áut. O konkrétnych opatreniach a ich dátume zavedenia je však zatiaľ predčasné hovoriť. Zmeny budeme sledovať. 

zdroj: TESTEK