O súčasnej metodike skúšok a podmienkach na STK či celom pozadí fungovania STK si každý môžeme myslieť, čo chceme, faktom je, že procedúre na STK (vrátane emisnej kontroly) sa nevyhne žiadny majiteľ vozidla staršieho ako štyri roky, a tak má väčšina slovenských motoristov s fungovaním STK na Slovensku bohaté skúsenosti. Nejeden motorista dokonca aj s tým, že  nie vždy je všetko s kostolným poriadkom.

V roku 2020 absolvovalo STK na prvýkrát úspešne viac ako 86 % kontrolovaných vozidiel, ostatné museli prísť opakovane. 

Na Slovensku je dodržiavanie predpisov prevádzkovateľmi STK a technikmi technickej kontroly predmetom dozoru vykonávaného príslušnými orgánmi štátnej správy spolu s technickou službou technickej kontroly a tiež predmetom overovania vykonávaného technickou službou technickej kontroly. Táto kontrolná činnosť je akreditovaná ako inšpekcie podľa normy ISO 17020.

Odborný dozor má na Slovensku podobu vopred nevyžiadanej a neohlásenej inšpekcie zameranej na zisťovanie porušení predpisov. Zaoberá sa predovšetkým najzávažnejšími porušeniami, ktoré majú priamy vplyv na bezpečnosť prevádzky vozidla. Patria medzi ne aj zámerné manipulácie s výsledkami meraní alebo hodnotení vozidiel pri technickej kontrole a postupy slúžiace na zakrytie takýchto manipulácií.

Pri STK údajne podvádzala tretina z kontrolovaných technikov.

Zo 60 kontrolovaných až 40 podozrivých STK

Podľa spoločnosti Testec vykonali inšpektori v roku 2020 kontroly na 60 STK, pričom až na 40 z nich odhalili celkovo až 306 závažných porušení predpisov technikmi technickej kontroly. Dopustilo sa ich celkovo 108 technikov, čo je 33 % zo všetkých kontrolovaných technikov. A hoci sa to môže zdať vysoké číslo, v roku 2019 pochybilo až 47 % zo všetkých kontrolovaných technikov.

Počet technikov na STK rastie rýchlejšie, ako počet samotných staníc technickej kontroly.

Najviac sa manipuluje pri brzdách

Najviac zistených porušení predpisov sa týkalo zámernej manipulácie, nesprávneho postupu alebo nesprávneho vyhodnotenia merania účinku prevádzkovej brzdy (71 %). Ďalších 16 % odhalenýh porušení sa týkalo parkovacích bŕzd a zvyšok boli pochybenia pri kontrole zariadení vonkajšieho osvetlenia vozidla. 

Najviac pochybení bolo odhalených v súvislosti s hodnotením a meraním účinku prevádzkových bŕzd (modrá farba).

Nesprávne nasmerované kamery

Aby mohli STK vykonávať svoju činnosť, musia plniť presné podmienky. Ich počiatočné plnenie sa overuje ešte v procese zriaďovania (teda ešte pred otvorením) STK, prípadne pri už exitujúcich STK pri zmenách (napríklad zmena počtu liniek a pod.). Počas činnosti STK následne dochádza k tzv. priebežnému overovaniu podmienok na vykonávanie technickej kontroly (každé dva roky). V roku 2020 bolo takto vykonaných 39 priebežných overení, pričom len 15 % z kontrolovaných STK (6 staníc STK) splnili všetky potrebné podmienky. Vo zvyšných 85 % prípadov (33 staníc STK) zistla kontrola pochybenia. Najčastejšou príčinou nesplnenia podmienok boli chyby pri technologických zariadeniach používaných pri technických kontrolách (59 %), pri monitorovacích kamerách (27 %) a pri nesprávnom povinnom označení STK (11 %).

Pri neohlásených inšpekciách sa často využívajú aj videozáznamy, Testek-u preto dosť záleží na tom, aby boli kamery nasmerované presne tam, kde to potrebuje. Až štvrtina STK ich vraj mala pootočené a nesnímali presne to, čo mali.

zdroj: Testek