Plyn nepatrí len do sporáka a zapaľovača... Aj v aute poslúži viac než dobre a hlavne dokáže pekne ušetriť. No len ak jazdíte veľa.

Dnes si ukážeme tri videá, ktorých úlohou je ukázať, že auto prerobené na plyn je minimálne tak bezpečné, ak nie bezpečnejšie, ako auto bez LPG

Prvé video je z Poľska. Natáčali ho priamo v Inštitúte automobilového priemyslu vo Varšave. Na trať postavili 2x Opel Astra G konvertované na plyn (tieto generácie predávali aj originál s palivom CNG), a nasimulovali zrážku zozadu. Jedna Astra má toroidnú nádrž, druhá valcovú.

Rýchlosť vozidiel nebola extrémne vysoká, skôr bežná. Toroidná nádrž umiestnená v podlahe auta, do ktorej smeroval náraz, ostala nepoškodená. Na červenom aute, ktoré bolo "vinníkom nehody", sa zlomilo vedenie plynu k reduktoru a minimálne množstvo plynu vyfučalo von. V priebehu 0,3 sekundy prívod plynu zatvoril bezpečnostný ventil. Také malé množstvo uniknutého plynu nemôže spôsobiť požiar.

Druhé video je staršie, ale má asi najlepšiu výpovednú hodnotu. V hlavnej úlohe sú tri menšie autá. Malý Citroen AX bez plynu, VW Golf Mk2 s odborne vykonanou inštaláciou LPG a Austin Maestro s neodbornou inštaláciou. Benzínová nádrž Citroena explodovala po 3,5 minútach od vzniku požiaru. Na odborne vykonanej inštalácii LPG v Golfe povolil bezpečnostný ventil po 12 minútach, a plyn vysyčal von bez explózie. A posledný prípad je ten najhorší. Ak firma šetrí a obťahuje zákazníka, neumiestni všetky potrebné komponenty. Po 14 minútach od vzniku požiaru na aute explodovala nádrž a došlo k masívnemu výbuchu.

Posledné video simuluje únik paliva. V starej Omege pri prvom pokuse nasimulovali únik plynu a „škrtli zápalkou“. Pri druhom pokuse postup zopakovali, ale namiesto plynu bolo auto plné benzínových výparov. Výsledok? Budete veľmi prekvapení!  

Čo dodať na záver? Ak naozaj uvažujete o prerábke auta na LPG, ale obávate sa nebezpečenstva, obava je neopodstatnená. Hlavne vyberte kvalitnú firmu, ktorá systém nielen odborne namontuje, ale aj nastaví. A hlavne takú, ktorá za vami nezabuchne dvere hneď, čo na stôl vycálujete peniaze za montáž...