Ministerstvo dopravy chce uvoľniť reguláciu počtu STK. Keďže poznáme slovenskú náturu a okolnosti, máme na to iný názor.

"V niektorých členských štátoch vykonáva technické prehliadky veľký počet súkromných staníc technickej kontroly," znie text smernice. Aby sa mohla zaistiť vysoká kvalita kontroly, smernica podľa asociácie určuje členským štátom vypracovať systém zabezpečenia kvality, ktorý by zahŕňal procesy udeľovania oprávnenia dozoru a aj odobratia, pozastavenia alebo zrušenia oprávnenia na vykonávanie kontroly technického stavu.

Smernica tak podľa asociácie cieli na znižovanie nehodovosti, ale nehovorí o liberalizácii trhu staníc STK. Národná asociácia staníc technickej kontroly, preto spolu so Zväzom automobilového priemyslu, Slovenskou asociáciou malých a stredných podnikov a živnostníkov a Slovensko-nemeckou obchodnou a priemyselnou komorou poslali otvorený list premiérovi, v ktorom ho žiadajú o prehodnotenie pokračovania legislatívneho konania v prípade novely. 

"V rámci medzirezortného pripomienkového konania neboli pripomienky odborných inštitúcií akceptované a ministerstvo dopravy napriek zásadným rozporom s viacerými subjektmi predkladá novelu zákona na rokovanie vlády. Prirodzene preto vystríhame pred hroziacimi rizikami a na problém upozorňujeme na najvyššej možnej úrovni," odôvodnil tajomník NA STK Peter Hulman.

Podľa asociácie pritom novela o liberalizácii trhu staníc STK nereflektuje na zahraničné skúsenosti z okolitých štátov ako Česko či Poľsko. "V Českej republike sa poslanci s liberalizáciou nestotožnili a schválili novelu zákona so zachovaním regulovanej siete. Zavážil najmä príklad z Poľska, kde po liberalizácii vzniklo 4800 staníc a štát teraz musí riešiť, ako ich dostať pod kontrolu," opísal Hulman

MÁ MAŤ ŠTÁT DOHĽAD NAD MNOŽSTVOM STK?
  • Áno ( 41% )

     

  • Nie ( 59% )

     

Odpovedalo 191 ľudí  

Asociácia preto navrhuje, aby sa vytvorili také podmienky, ktoré sieť staníc rozšíria určeným spôsobom zabezpečujúcim doplnenie staníc tam, kde je to potrebné, ale so zachovaním štátneho dozoru. "Optimalizovať počet staníc na mieru reálnym potrebám trhu je pozitívnou myšlienkou a asociácia sa jej nebráni. Ale realizujme to až vtedy, keď z trhu vymiznú čierne ovce a všetky stanice budú dodržiavať predpísané štandardy," dodal Hulman.

Čo na to ministerstvo? 

Ministerstvo dopravy nesúhlasí s názorom Národnej asociácie staníc technickej kontroly, že by po liberalizácii siete STK malo dôjsť k porušeniu európskej smernice, uviedla to hovorkyňa ministerstva Karolína Ducká.

"Po zavedení liberalizácie siete STK budú platiť rovnako prísne kritériá pre zriadenie stanice technickej kontroly a rovnako prísne pravidlá pre vyhodnocovanie technických kontrol," zdôraznila hovorkyňa.

Novelou zákona o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách, ktorá má liberalizáciu priniesť, sa totiž podľa jej slov precizujú aj ustanovenia o bezúhonnosti, ktorá je podmienkou pre udelenie povolení a oprávnení podľa tohto zákona.

"Jediná zmena, ktorá nastane, je, že zo strany štátu nebude limitovaný počet staníc technickej kontroly. Po novom, každý, kto splní zákonom predpísané podmienky, bude môcť poskytovať tieto služby," uviedla hovorkyňa. V súvislosti s uvoľnením trhu so stanicami technickej kontroly sa pritom podľa nej plánuje navyšovanie počtu kontrolórov.

Ministerstvo dopravy považuje vyjadrenia zo strany Národnej asociácie STK za strašenie. "V Európe sú členské štáty, ktoré počet kontrolných staníc limitujú, a sú aj členské štáty, ktoré počet kontrolných staníc neobmedzujú," uviedla Ducká.

Čo na to hovoríme my? 


Problematika STK je náročná. Ja osobne stojím za myšlienkou Národnej asociácie STK. Bezpečnosť na cestách je záväzok zo strany štátu ako voči občanom, tak voči EÚ. Všetci vieme, že STK je jeden veľký biznis. Za nejaké to všimné prejde aj technicky nespôsobilé auto ako nič. Hoci sú v priestoroch povinne nainštalované kamery. Liberalizácia STK môže mať za následok to, že sa tieto stanice premnožia. A keďže každý bude chcieť zarobiť (veď predsa by to inak nerobil), nechá prejsť aj také auto, ktoré v inej „poctivej“ STK neprejde. Nedostatok STK je tiež reálny fakt. Veľa ľudí a čakacie doby veľa motoristov často odradia. Uvoľniť úplne tento sektor podľa mňa pre bezpečnosť premávky neprinesie veľa, skôr naopak. Ale riešiť to treba...

"Po zavedení liberalizácie siete STK budú platiť rovnako prísne kritériá pre zriadenie stanice technickej kontroly a rovnako prísne pravidlá pre vyhodnocovanie technických kontrol," uviedla hovorkyňa. Lenže zaujímalo by ma, ako tie pravidlá chcú ustrážiť, keď bude zrazu 2x toľko staníc technickej kontroly? Navýšením počtu kontrolórov? To mi ako zmysluplné riešenie veľmi nepríde. Veď už teraz po našich cestách jazdia autá v zlom technickom stave.  


Už na súčasný systém by som nariadil náhodné kontroly štátnymi orgánmi (napr. policajtami a ich mobilnou STK) na vozidlá, ktoré práve absolvovali TK. V prípade, že bude výrazný nesúlad medzi výstupným protokolom a reálnym stavom už na oko nespôsobilým autom, tak by som prísne potrestal prevádzkarka a aj samotného technika. Áno, viem, je to trochu kruté, ale je dychberúce, aké autá niekedy preliezajú eSTeKačkou.