Zdieľané vozidlá by mali byť receptom na efektívnejšiu dopravu. Vo väčšine áut totiž jazdí šofér sám. Zdieľaním by teda mohlo dôjsť k zníženiu počtu áut na cestách a parkoviskách. Mnoho miest v zahraničí carsharing podporuje a ponúka im bezplatné a neobmedzené parkovanie v centre.

K zdieľaniu vozidiel u nás zatiaľ dochádza len vo väčších mestách. V Bratislave je to okolo 50 automobilov, v Košiciach zhruba 20 elektromobilov, do desať zdieľaných áut ponúkajú aj Trnava a Nitra. Carsharing je síce u nás zatiaľ len na začiatku svojej cesty, no je možné, že čoskoro bude dostupných oveľa viac zdieľaných áut a dopyt po ich prenájme bude so stúpajúcimi nákladmi na vlastnenie auta čoraz väčší.

Či carsharing skutočne pomáha výraznejšie znížiť premávku v mestách, podľa odborníkov zatiaľ nie je isté. „Podľa teórie môže jedno zdieľané auto nahradiť 10 až 15 vozidiel. Carsharingové firmy na Slovensku však podrobné dáta a využívanie nezverejňujú. Ani v zahraničí prakticky neexistujú výskumy, ktoré by potvrdili, že zdieľanie vozidiel pomohlo znížiť počet áut v mestách,“  hovorí Stanislav Gálik, psychológ a výkonný riaditeľ inovačného laboratória AuresLab, ktoré vývoj na trhu sleduje pre skupinu AAA AUTO.

Gálik vidí dôvod, prečo sa zdieľanie vozidiel u nás zatiaľ veľmi nepresadilo, hlavne vo zvyklostiach obyvateľov. „Predstava, že auto, v ktorom jazdia, pred nimi používali stovky ľudí, je väčšine Slovákom nepríjemná. Než by sa zbavili svojho auta a namiesto toho si požičiavali zdieľané, tak to si radšej nechajú svoje vlastné,“  tvrdí Gálik.

zdieľanie áut

Zaujímavá je situácia v USA. Nedávne štúdie, skúmajúce vplyv zdieľaných a „spolujazdných“ služieb na dopravu v San Franciscu pritom ukázali, že po ich spustení premávka rapídne zhustla. Služby ako Uber alebo Lyft podľa autorov štúdie v rokoch 2010 až 2016 spôsobili predĺženie času na dopravu do daného miesta o 60 percent. Bez týchto služieb by sa pritom podľa štúdie čas predĺžil o zhruba 22 percent. Podľa štúdie taktiež viac než 2/3 vozidiel týchto služieb majitelia kúpili za účelom podnikania, nie teda ako vlastný automobil, ktorý zdieľajú.