EÚ rozhodla o smerovaní osobnej dopravy k batériovým elektromobilom a nijak sa svojim rozhodnutím netají. Podľa jej predstaviteľov momentálne predstavuje elektrické auto najschodnejšiu alternatívu a tak má plné politické krytie. Spaľovacie motory boli naopak vyhlásené za verejného nepriateľa a všetko smeruje k tomu, že ich EÚ nakoniec legislatívne úplne zakáže. To sa však nepáči nielen producentom spaľovacích motorov, ktorí tvrdia, že ešte majú veľký a nevyčerpaný potenciál, ale aj producentom syntetických palív vyrábaných z obnoviteľných zdrojov. Združenie eFuell Alliance tvrdí, že súčasné legislatívne nariadenia o maximálnych množstvách produkovaných CO2 až príliš obmedzujú možnosti zákazníkov tým, že sa zameriavajú výlučne na emisie produkované samotným vozidlom. Emisné zaťaženie prostredia však treba vnímať v rámci celého životného cyklu vozidla, čo by nahrávalo súčasným spaľovacím motorom využívajúcim syntetické palivá z obnoviteľných zdrojov. Súčasný prístup je podľa eFuell Alliance dokonca prekážkou v ochrane ovzdušia a prírody.

Len elektromobilmi prírodu nezachránime

Združenie eFuell Alliance poukazuje na skutočnosť, že ani v budúcnosti si elektromobil nebude môcť dovoliť každý. Bude skrátka vždy drahý. Pre mnohých dokonca elektromobil nebude vhodným riešením. Vojna na Ukrajine navyše ukazuje, aká škodlivá je fixácia na jeden druh paliva v doprave a závislosť spoločnosti len na elektrickej energii. „Bez ohľadu na obnoviteľné palivá a zákaz spaľovacieho motora, bol flexibilný technologický mix v doprave zahŕňajúci všetky možnosti šetrné k životnému prostrediu, odmietnutý,“ konštatuje Ralf Diemer, výkonný riaditeľ eFuell Alliance. „Pri hlasovaní v Európskom parlamente by mali brať poslanci do úvahy prínos, ktorým by mohli obnoviteľné syntetické palivá prispieť k zníženiu emisií z dopravy. Namiesto toho, aby stavali jednotlivé ekologické alternatívy proti sebe, mali by sa poslanci sústrediť na postupné vyraďovanie fosílnych palív,“ pokračuje Diemer. Práve tak by podľa eFuell Alliance mohla EÚ udržťa mobilitu dostupnou pre každého a zároveň takmer okamžite znížiť emisie z dopravy využitím súčasných technológií. „Európsky energetický mix je silne závislý na fosílnych palivách. Podľa súčasnej legislatívy je elektromobil využívajúci elektrickú energiu vyrábanú z fosílnych palív považovaný za bezemisné vozidlo, zatiaľ čo auto jazdiace na obnoviteľné syntetické palivo považujeme za auto jazdiace na fosílne palivá. To akosi nedáva zmysel a Európsky parlament by to mal rýchlo napraviť,“ uzatvára Diemer.

zdroj: Reuters