Podrobnosti o konkrétom zložení nového materiálu drží výskumný a vývojový tím v tajnosti, v rozhovore pre Český rozhlas však jeho autori pár zaujímavostí prezradili. Novinka vzniká na báze silikátov, teda na základe anorganických zlúčeniny oxidu kremičitého.

Do elektricky vodivej vrstvy privedieme bezpečné napätie, ktoré si môžeme dovoliť aplikovať aj bez ochrany izoláciou,“ vysvetľuje Vít Černý z Ústavu technológie stavebných hmôt a dielcov Stavebnej fakulty VUT a dodáva: „Tým, že materiál vedie elektrický prúd, začne sa zahrievať. Nie je potrebné integrovať do vozovky žiadne drôty, funguje to samé o sebe.“

Rýchlejší a efektívnejší ohrev, riadený automaticky

Pozoruhodný je tiež fakt, že elektricky vodivé silikátové plnivo má byť čiastočne vyrábané z odpadu a jeho výhodou je aj homogénne rozloženie vo vozovke. Inak povedané, v porovnaní s konvenčnými metódami, pri ktorých sa asfalt zahrieva vďaka klasickým odporovým špirálam len lokálne, je ohrev nového materiálu rovnomerný v celej jeho vrstve a preto i rýchlejší.

Českí odborníci sú navyše schopní meniť úroveň vodivosti nového materiálu v závislosti na jeho množstve v asfaltovej zmesi, pričom smerom k povrchu sa má napätie znižovať, aby silikát neznižoval zaťaženie vozovky.

Novinkou je tiež spôsob, ako má celý systém fungovať. Zahrievanie vozovky má byť totiž plne automatizované prostredníctvom dátového pripojenia s pomocou sietí 5G. Ovládať ho má umelá inteligencia na základe dát o predpovedi počasia, ale vyhodnocuje tiež skutočnú teplotu konštrukcie vďaka senzorom. Toto riešenie má udržať spotrebu na uzde, respektíve maximalizovať energetickú efektivitu.

Materiál je aktuálne testovaný v laboratórnych podmienkach, upravuje sa zloženie zmesi a rieši sa presná regulácia teploty. Systém má byť dokončený v roku 2024 a použitý pri stavbách mostov, na železničných staniciach, letiskách ale tiež zastávkach MHD. Spotrebu elektrickej energie autori neuvádzajú, upozorňujú ale, že samotná konštrukcia vrstvených zmesí nebude lacná.