Ponúkaný plat sa pohybuje od 650 až do 900 €/mesiac V ČISTOM!
KV detial prijime umyvaca na plny pracovny pomer

Nový člen tímu získa neoceniteľnú odbornosť, skúsenosti a viaceré receptúry, ako účinne a kvalitne riešiť rôzne špinavosti. K tomu navyše mesačne kredit na 2 bezplatné umytia svojho auta, alebo auta svojich blízkych.
KV detial prijime umyvaca na plny pracovny pomer

Podmienky a možnosti:

(uzavretie prihlášok do 05. 02. nástup od 15. 02.)

* plný pracovný pomer, 8h pracovná doba
* prax v odbore nie je podmienkou. Dokonca môže byť výhodou. Nový umývač prejde      komplexným zaškolením.

* súčasťou nástupu je bezplatná 3-dňová KV Detail akadémia. V nej si vyskúša všetky      umývacie postupy a programy, získa odbornosť a po nej sa obe strany rozhodnú, či      budú spolu pokračovať.

* KV Detail akadémia je bezplatná a benefitom je komplexné umytie auta uchádzača.

* Dôležité kritériá pre výber uchádzača: dôraz na detail, dôslednosť, vystupovanie,          osobná iniciatíva.

* Výsledný plat značne ovplyvní 10% podiel z predaných služieb nad rámec pôvodnej      objednávky.

* Benefity - 2x mesačne bezplatné umytie vlastného auta.

Prihlášku zašli do 29. 01. 2016 na adresu info@kvdetail.sk