Španieli začínajú prepisovať históriu. V tamojšom súdnom spore, ktorý vyvolalo nezaradenie áut na skvapalnený plyn medzi nízkoemisné vozidlá, dal španielsky súd za pravdu tamojšej vláde, ktorá „plynové“ autá vylúčila z nároku na šrotovné. To sa totiž vzťahuje len na nákup nízkoemisných vozidiel. Súdne rozhodnutie okamžite napadlo španielske Združenie pre skvapalnený plyn, čo poslalo súdny proces na najvyšší španielsky súd. Ten sa na základe správy spoločnosti Transport & Environment vyjadril, že LPG autá sú pre klímu dokonca horšie, než autá s naftovými motormi. V rozhodnutí sa uvádza, že autá na LPG už výhody v podobe nižšieho daňového zaťaženia čerpajú, nemajú preto nárok na ďalšie úľavy v podobe šrotovného. To vyhlásila vláda v programe pomenovanom „Moves II“ a jeho úlohou je motivácia občanov k výmene svojich doterajších benzínových a naftových áut za nové nízkoemisné vozidlá.

Kde je teda pravda?

Do celej veci sa zaangažovala aj organizácia Transport & Environment, ktorá sa „obula" aj do CNG a LNG. Riaditeľka tejto organizácie, Isabell Büschell, uviedla, že rozhodnutie súdu o vylúčení „plynových“ áut z nízkoemisnej kategórie považuje za správne a zdôraznila, že LPG aj zemný plyn sú fosílne palivá. Nemajú preto žiadny nárok na nákupné stimuly. Správa Transport & Environment dokonca uvádza, že tieto palivá emitujú množstvo jemných častíc podporujúcich vznik rakoviny, srdcové a cievne choroby a dokonca Alzheimerovu chorobu. Na adresu skvapalneného zemného plynu (LNG) sa nelichotivo vyjadrila aj holandská vláda. Podľa tamojšej štúdie totiž nákladné autá na LNG vyprodukovali za sledované obdobie dokonca viac oxidov dusíka, než nákladné autá na naftu.

zdroj: Transport & Environment, Ecgassociation