V tejto chvíli sa pripravuje verejné obstarávanie, následne budeme musieť niekde nájsť finančné prostriedky, aby sa tento úsek mohol začať realizovať. To je najväčší problém. Predpokladaná cena zákazky je na úrovni 80 miliónov eur," uviedol s tým, že financovanie z fondov Európskej únie nie je v tomto prípade možné, keďže cesta je projektovaná súbežne s diaľnicou D3 na Kysuciach. Dôležité je podľa neho nájsť vhodnú formu financovania. Sám som zvedavý, ako tieto úseky kompetentní nacenia, a koľkokrát budú musieť rozpočet navýšiť...

Vytvárať špekulácie o cene a termíne dostavby rýchlostky R3 je bezpredmetné...

Plánovaná sieť diaľnic a rýchlostných ciest na Slovensku. Čím viac na východ, tým je sieť redšia...

Problémom sú kamióny

Oravské cesty (a aj mnohé ďalšie) sú dlhodobo veľmi zaťažené, problémom sú hlavne kamióny. V septembri 2015 ochromilo dopravu v oblasti uzavretie poškodeného mosta na ceste I/59 v Podbieli. Rovnaká situácia hrozí v súčasnosti v Nižnej. „Na úsek Tvrdošín - Nižná, ktorý by sa mal dostať do výstavby ako prvý, nadväzujú ďalšie dva. Začiatok výstavby úsekov R3 Nižná - Dlhá nad Oravou a Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová by mohol byť v roku 2019, plánujeme ich budovať súbežne," doplnil splnomocnenec vlády.

Význam dostavby oravskej rýchlostnej cesty R3 zdôraznil aj dolnokubínsky primátor Roman Matejov. „Sme vďační za každý úsek, ktorý sa podarí zrealizovať, no vzhľadom na veľmi pomalé tempo výstavby rýchlostných ciest a diaľnic na Slovensku sme skeptickí. Rovnako očakávame, kedy bude dokončená D1 medzi Žilinou a Ružomberkom a takisto aj D3, ktorá je pre nás dôležitá z hľadiska tranzitnej dopravy."

Splnomocnenec informuje odbornú a laickú verejnosť o zámeroch a rozhodnutiach vlády v oblasti výstavby rýchlostných ciest a organizuje porady zainteresovaných orgánov a inštitúcií.

Čo vlastne ten splnomocnenec je? Popravde som sa s takou "funkciou na funkciu" nikdy nestretol, maximálne mi je známy splnomocnenec vlády pre rómske komunity. Splnomocnenec pre rýchlostné cesty je poradný orgán vlády pre výstavby rýchlostných ciest, ktorý plní a realizuje systémové úlohy a opatrenia. Spolupracuje s ministrami financií, dopravy a životného prostredia, zabezpečuje podklady a stanoviská na rokovanie vlády. V rámci medzirezortného pripomienkového konania posudzuje materiály o výstavbe rýchlostných ciest, ktoré pre vládu vypracúvajú ústredné orgány štátnej správy.