Asistent EBD patrí medzi tie, o ktorých neviete, že ich v aute máte.
Ide o elektronický systém inteligentného rozdelenia brzdného účinku podľa aktuálnych jazdných podmienok. Hlavnou úlohou systému je dosiahnuť reguláciu brzdného tlaku medzi prednou a zadnou nápravou vozidla. Bez ohľadu na statické rozdelenie zaťaženia náprav dané obsadením vozidla osobami alebo nákladom, pri brzdení vždy dostáva väčšie dynamické zaťaženie predná náprava a zadnú o rovnakú mieru odľahčí. Je to dané základnými princípmi fyziky pre trojrozmerné telesá, ktoré majú ťažisko v nejakej výške nad podložkou. Z toho je zrejmé, že nie je možné brzdiť predné a zadné kolesá vždy rovnako intenzívne. Pre tento systém sú dôležité 2 faktory. Prvým je rýchlosť, druhým zaťaženie zadnej nápravy. Systém EBD bráni zablokovaniu zadných kolies, ktoré pri prudkom brzdení strácajú svoju priľnavosť k povrchu. Strata trakcie na zadnej náprave môže viest ku neočakávanej neovládateľnosti. Auto sa tak dostane pravdepodobne do šmyku, prípadne pri prebrzdení môže zadná časť vozidla zmeniť dráhu oproti dráhe prednej časti auta. Toto môže byť mimoriadne nebezpečné, pretože práve zadná náprava je zodpovedná za smerovú stabilitu auta.

EBD/EBV tiež zabraňuje zvýšeniu teploty zadných bŕzd. Systém pracuje automaticky a nahradil skôr používané mechanicko-hydraulické záťažové regulátory, ktoré boli umiestnené na zadnej náprave automobilov a plnili obdobnú funkciu (rozšírené v autách z prelomu 80. a 90. rokov). Vďaka optimálnemu rozloženiu brzdového účinku medzi predné a zadné brzdy dochádza aj k skráteniu brzdnej dráhy. To je hlavným dôvodom a nesmiernym plusom brzdových asistentov.


Systém je prepojený so systémom ABS. Riadiaca jednotka ABS porovnáva pri brzdení rýchlosť, akou kolesá prednej a zadnej nápravy spomaľujú. Keď zistí, že zadné kolesá spomaľujú oveľa rýchlejšie ako tie predné, tak automaticky zapne elektro-hydraulické ventily, ktoré znížia tlak v brzdovom okruhu zadnej nápravy. Deje sa to ešte pred tým, ako začne pracovať ABS. Činnosť týchto systémov sa zvyčajne končí s aktiváciou systému ABS.