Zavedením systému inteligentných diaľnic je možné zvýšiť kapacitu prejazdnosti týchto diaľnic do 20%. Na území Bratislavy sa má výrazne znížiť výskyt kolón a ich rozsah. Ak sa už na daných úsekoch stane nejaká nehoda, alebo iná mimoriadna udalosť, včasným varovaním sa zlepší plynulosť dopravy a zároveň bezpečnosť cestnej premávky. V časoch priaznivých dopravných a poveternostných podmienok všade tam bude možné jazdiť rýchlosťou až 130 km/h. V nočných hodinách, medzi 22:00 a 06:00 bude však max. rýchlosť obmedzená na 100 km/h.

Optimalizovať dopravu pomáhajú takmer dve stovky snímačov

Vstupné údaje riadiaci systém zbiera zo 178 snímačov na diaľnici. Ide o detektory vozidiel, stavu vozovky a senzory ovzdušia (teplota, zrážky, dohľadnosť). Systém údaje najprv overí, potom vyhodnotí a následne namodeluje premávkové procesy a vytvorí krátkodobé predikcie vývoja. Riadenie premenných dopravných značiek bude prebiehať automaticky, pričom ich nastavenie bude prehodnocované každých 60 sekúnd, pri závažnejších incidentoch aj skôr.
 

zdroj: NDS