Volker Wissing (zástupca vládnej FDP) varuje vo svojom nedávnom vyjadrení pred prílišnou reguláciou, ktorá povedie ku zvýšeniu nezamestnanosti. „Regulácie musia mobilitu podporovať a nie ju obmedzovať,“ vysvetľuje spolkový minister dopravy a dodáva, že Euro 7 ohrozuje nielen ďalší rozvoj elektrickej mobility, ale aj „nespočetné množstvo pracovných miest“.

Ak budú automobily stále drahšie, mobilita sa stane luxusom. Mobilita je ale nutnosť, a to aj v budúcnosti,“ upozorňuje nemecký politik.

Nemecký spolkový minister dopravy Volker Wissing (FDP).

Nová emisná norma by mala opäť o čosi znížiť výfukové emisie v doprave. Mnohí výrobcovia však argumentujú tým, že už dnešné pravidlá sú veľmi prísne, vozidlá čisté a navyše sa momentálne snažia investovať značnú časť svojich prostriedkov do vývoja elektromobilov.

Ak bude Euro 7 schválené, budú musieť vynaložiť nemalé peniaze na úpravu techniky vozidiel so spaľovacími motormi, čo ďalej zvýši cenu už aj tak kontinuálne zdražujúcich áut. Stále väčšia skupina zástupcov z „automotive“ preto proti novej norme protestuje a na ich stranu sa začínajú pridávať i politici.

Keď automobilový priemysel varuje, že regulácia zbytočne predraží vozidlá a zabrzdí zrýchlenie elektrickej mobility, treba to brať veľmi vážne,“ hovorí Volker Wissing. „Európska nemôže na jednej strane požadovať vysoké ciele v oblasti ochrany klímy a na strane druhej brániť ich dosiahnutiu prostredníctvom regulácie.

Spaľovací motor by mohol podľa spolkového ministra dopravy spájať ochranu klímy a mobilitu a na to je potrebné schváliť používanie syntetických palív. Práve na ich adresu Wissing hovorí: „Európa nesmie brániť tomuto technologickému riešeniu.

Na strane automobiliek sú už i spolkové štáty

Pozoruhodné na novej nemeckej vlne odporu proti Euro 7 nie je len to, že by sa ozval ojedinelý hlas politika. Ako pripomína stránka Automobilwoche, spolkové krajiny Bavorsko, Bádensko-Württembersko a Dolné Sasko už vyzvali federálnu vládu, aby neprijala plány týkajúce sa zavedenia EU7. Ako sa uvádza v liste troch premiérov týchto krajín kancelárovi Olafovi Scholzovi, obávajú sa značných nevýhod pre nemecký automobilový priemysel.

Len pripomíname, že nová smernica o emisiách by mala platiť od júla 2025, ale návrh Európskej komisie ešte musí schváliť Európsky parlament a zároveň jednotlivé štáty EÚ.