Dôležité pre budúcnosť

Zákony po novom poznajú pojmy ako napríklad automatizované vozidlo s dôrazom na jeho schopnosť „samostatne sa pohybovať bez nepretržitého dohľadu vodiča“. Rovnako tak je v legislatíve zadefinovaný (hoci veľmi vágne) aj automatizovaný systém riadenia vozidla, ktorý na "zabezpečenie dynamickej kontroly nad vozidlom trvalo využíva hardvér a softvér".

Tento krok našich poslancov sa dá vnímať len ako akýsi začiatok a ďalšia príprava legislatívneho prostredia pre autonómne autá bude dôležitá najmä z pohľadu stredno- a dlhodobej budúcnosti. Viaceré automobilky v nich totiž vidia veľký biznisový potenciál.

Slovenskí zákonodarcovia mysleli aj na automatizované doručovacie vozidlá, ktoré dostali nasledovnú definíciu:

„...automatizované vozidlá, plne automatizované vozidlá alebo na diaľku ovládané vozidlá, ktoré sa pohybujú čiastočne alebo úplne samostatne a slúžia na prepravu nákladu.“

Zmenila sa definícia vodiča

V súvislosti s legislatívnymi zmenami sa zmenila definícia vodiča. Pribudla do nej konkrétne zvýraznená informácia: „osoba, ktorá vedie vozidlo, alebo osoba, ktorá vykonáva dohľad nad vozidlom, ktoré na jazdu využíva automatizovaný systém riadenia“.

Vodičom využívajúcim automatizovaný systém riadenia pribudli aj nové povinnosti: sú samozrejme povinní sledovať situáciu v cestnej premávke a „včas a bezpečne prevziať vedenie vozidla na výzvu automatizovaného systému riadenia alebo, ak to vyžadujú okolnosti, aj bez tejto výzvy, a to prípadne aj na diaľku“.

Bezpečná vzdialenosť na diaľnici

Zákon po novom definuje bezpečnú vzdialenosť na diaľnici nasledovne, pričom doň pribudla informácia vyznačená hrubým písmom:

 „...minimálne taká vzdialenosť, ktorú motorové vozidlo prejde za tri sekundy, ak ide o motorové vozidlo kategórie M3, N2 alebo N3 a vzdialenosť, ktorú motorové vozidlo prejde za dve sekundy, ak ide o motorové vozidlo inej kategórie; to neplatí pre motorové vozidlo, ktoré využíva systém riadenia pre jazdu vozidiel v konvoji.“

(M3, N2 alebo N3 sú kategórie väčších vozidiel, bežné osobné auto spadá do kategórie M1, pozn. red.)

Pre úplnosť pridávame aj to, čo znamená „jazda vozidiel v konvoji“ – slovenské zákony sa v tomto bode odvolávajú na európsku legislatívu. Tá definuje jazdu vozidiel v konvoji ako systémy automatizovaného riadenia, ktoré umožňujú vozidlám, aby medzi sebou automaticky udržiavali nastavené malé rozostupy. Príkladom sú konvoje kamiónov, ktoré vďaka autonómnym systémom zvládnu rovnomerne brzdiť a zrýchľovať tak, aby mohli vozidlá medzi sebou dodržiavať čo najmenšiu vzdialenosť.

Úplné znenie legislatívnych zmien nájdete na tejto stránke.

Foto: cz.depositphotos.com