V súvislosti s výstavbou projektu D1 Bratislava – Triblavina, rozšírenie upozorňuje Národná diaľničná spoločnosť vodičov na prvé dopravné obmedzenie. Od 25. septembra 2023 bude uzavretá vetva D1 vrátane pripájacieho pruhu v smere z Bratislavy až po Zlaté Piesky (v kilometri 14,400 – 13,750, ako vidno aj na obrázku nižšie).

V praxi sa motoristi musia pripraviť na to, že uzavretý bude výjazd z ulice Pri mlyne v bratislavskej mestskej časti Vajnory.

Uzavretie napájača je nutné z dôvodu budovania novej obslužnej komunikácie potrebnej k výstavbe úseku. Doprava na samotnej ulici Pri Mlyne nebude obmedzená, bude naďalej fungovať obojsmerne, len bez možnosti napojenia sa na diaľnicu D1.

Križovatka? Áno, dočkali sme sa

Rozšírenie dôležitej dopravnej tepny v blízkosti hlavného mesta Slovenska napreduje. Vodiči sa po rokoch dočkajú križovatky diaľnic D1 a D4, ktorá konečne zvýši význam vonkajšieho obchvatu mesta.

Momentálne sa realizujú násypy na vetvách križovatky diaľnic D1 a D4. Na stavbe už sú čiastočne ukončené demolačné práce a v lokalite pri Šúrskom kanáli je ukončený aj archeologický prieskum. Archeologické práce sa celkovo chýlia ku koncu. V najbližších mesiacoch sa práce sústredia okrem vyššie spomenutých aj na preložku Vajnorského potoka. Pre rozšírenie diaľnice na šesťpruh je potrebné presunúť tok do novej pozície, dočasným obtokom.

Zdroj: D1D4.sk