Problém odchýlky normovanej a reálnej spotreby áut trápi nielen motoristov, ale aj úradníkov už dlhé roky. Nejde totiž len o problém technický, ale aj environmentálny a daňový. Situáciu mala napraviť nová metodika určovania kombinovanej spotreby (WLTP), ako sa však ukazuje, určitý rozptyl tu stále je. S príchodom plug-in hybridných modelov sa navyše prehlbuje, ak ich totiž vodiči pravidelne nenabíjajú, vykazujú omnoho vyššie reálne spotreby, než aké uvádzajú ich výrobcovia. V mnohých krajinách sú pritom ich predaje podporované dotáciami. EU preto vyvíja mechanizmus sledovania reálnej spotreby auta, jej porovnávanie s výrobcom udávanými hodnotami a na základe zistených údajov vyvodzovania dôsledkov pre vodičov.

Cieľom je vraj ekologickejšia prevádzka áut

Zbieranie údajov a reálnej spotreby áut dnes nie je po technickej stránke žiadny problém. Prakticky každé auto je vybavené palubným počítačom sledujúcim mnoho prevádzkových údajov, ktoré sú za určitých podmienok k dispozícii. Aby sa však EU poistila, od začiatku roka 2020 bude musieť každé nové vozidlo vedieť sledovať svoju reálnu spotrebu a údaje o nej ukladať do pamäte. Po roku 2021 potom aj každé novopredané (v prípade, že bolo homologizované ešte pred 1.1.2020 a túto schopnosť dovtedy nemalo).

Momentálne komisári EU vymýšľajú mechanizmus zberu údajov, na základe ktorých by vedeli robiť potrebné zásahy, prípadne opatrenia. Ak bude niekto reálne produkovať výrazne viac CO2, ako uvádza výrobca jeho vozidla, bude za to nejakým spôsobom sankcionovaný. Nahlas sa dokonca uvažuje o obdobe akejsi dane za nadlimitné znečisťovanie ovzdušia. Znie to ako sci-fi? Ani nie. Odkedy sa do ekológie vložila ekonomika a obchod s vozidlami dotujú štátne rozpočty jednotlivých krajín, je potrebný mechanizmus dozoru nad tým, za čo sa berú dotácie a aká je realita. A schopnosť automobilov ukladať údaje o reálnej spotrebe, aby boli neskôr k dispozícii, je prvým reálnym krokom.

Zdroj: Focus.de