Odstup medzi vozidlom a cyklistom

To, čo sa potajme schválilo v prípade bočného odstupu vozidiel od cyklistov, je veľmi problematické. Áno, navrhoval som, aby sa definícia bočného odstupu, plus ďalšie veci týkajúce sa zvýšenia bezpečnosti cyklistov, zaviedli do zákona o cestnej premávke 8/2009 Z. z.. Ale nie to, čo sa schválilo.

Najprv petičný výbor požadoval zadefinovať konkrétny bočný odstup medzi vozidlom a cyklistom. To som hodnotil kladne a na základe rozboru štatistiky nehôd som navrhol ďalšie zmeny v zákone.

Nakoniec petičný výbor/cyklokoalícia nesúhlasili so zmenou, ktorá by do zákona pridávala akúkoľvek povinnosť pre cyklistov. To je zrejme dôvod, prečo výsledkom petície nebol vládny návrh zákona, ale stal sa z neho poslanecký návrh , ktorý bol doručený do NR SR 1. 10. 2021. 

Tento poslanecký návrh išiel do prvého čítania dňa 21. 10. 2021, odkiaľ bol posunutý do druhého čítania. Obsahoval ustanovenie, aby bočný odstup pri maximálnej povolenej rýchlosti do 50 km/h bol 1 meter a v ostatných prípadoch 1,5 metra. S tým, že táto povinnosť platí nielen pre vodiča idúceho okolo cyklistu, ale vzťahuje sa tiež k chodcom, vodičom samovyvažovacieho vozidla a kolobežiek s pomocným motorčekom. Do tohto momentu to bolo ako tak v poriadku.

Schválená verzia NEPREŠLA PRIPOMIENKOVÝM KONANÍM!

Tesne pred hlasovaním v druhom čítaní (24. 11. 2021) vznikol problém kvôli dvom pozmeňovacím návrhom, ktoré neprešli pripomienkovým konaním. Opakujem, neprešli pripomienkovým konaním. Boli k dispozícii len vo forme obrázkov a nie ako text. Zrejme to bol zámer, aby ich nikto nečítal, nekomentoval, nehodnotil a v NR SR boli schválené bez diskusie a pripomienok. Čo sa aj stalo. Následne prebehlo hlasovanie a návrh zákona v ten istý deň prešiel druhým aj tretím čítaním. Už chýba len podpis prezidentky SR a novela zákona o cestnej premávke by mala začať platiť od 1. marca 2022.

Pozrime sa na pozmeňovacie návrhy zákona o odstupe vozidla a cyklistu, ktoré sú rozsiahlejšie, ako bol pôvodný návrh novely zákona.

PROBLEMATICKÉ ČASTI v niekoľkých bodoch:

Návrh zákona zavádza nový termín „bicyklová cesta“, pričom v návrhu nie je zadefinovaný jej význam. Môžeme len hádať, čo asi znamená. Či to má byť cestička pre cyklistov alebo cesta s cyklokoridorom, prípadne cesta s jazdným pruhom vyhradeným pre cyklistov, respektíve cesta s vyhradeným jazdným pruhom pre viac druhov dopravných prostriedkov, napríklad BUS a cyklistov. Možno to bude nový druh cesty a budú pre ňu vyhradené špeciálne dopravné značky - ako je napríklad cesta pre motorové vozidla, tak bude existovať i cesta pre bicykle.

 

Súčasná podoba návrhu novely zákona o cestnej premávke absolútne ignoruje nemožnosť vodiča predbehnúť cyklistu na miestach, kde je na ceste uprostred plná čiara. Viete si predstaviť, že na všetkých horských prechodoch, kam cyklisti mimoriadne radi chodia pôjdu autá celé kilometre tempom menším než 20 km/h?!


Problém je najmä v tom, že ak ide o cestičku pre cyklistov, tak tam novela všetkým obmedzila rýchlosť na 30 km/h. Navyše na iných cestách sa určuje bočný odstup podľa rýchlosti, ale tu je vždy 1,5 metra. Preto cyklisti idúci napríklad po Viedenskej ceste alebo na hrádzi, môžu zabudnúť na predchádzanie iných cyklistov, chodcov, korčuliarov alebo rýchlejšiu jazdu.

Doteraz cyklisti jazdili vpravo. Po novom cyklisti môžu jazdiť po celej šírke určenej pre ich smer jazdy. Preto predchádzanie aj medzi cyklistami pri dodržaní odstupu 1,5 metra bude na mnohých úsekoch jednoducho nemožné.

Netuším význam tejto vety: „Ak je dopravnou značkou umožnená jazda na bicyklovej ceste vodičom vozidiel, cyklisti majú pred nimi prednosť“. Ide o prvú definíciu prednosti inej ako prednosti pri jazde v jazdných pruhoch alebo prednosti sprava, respektíve ako určuje doterajšie dopravné značenie.

Doteraz ak niekto odbočoval vľavo, tak za zaradil čo najviac k ľavej strane svojho pruhu, po novom to pre cyklistov ale nebude platiť. Ako majú ísť, sa neuvádza.

Zavádza sa nový termín „cyklista idúci súbežne s cestou“, čo v prípade odbočovania a prednosti v križovatke nie je jednoznačný pojem.

Zákaz parkovania na chodníkoch pre vozidlá do 3,5 tony, aj keď ostane 1,5 metra voľného priestoru pre chodcov. Parkovať na chodníku budú môcť len cyklisti a motocyklisti.

Ak sprevádzate osobu mladšiu ako 10 rokov, môžete jazdiť aj po chodníku.

Môžu jazdiť dvaja cyklisti vedľa seba, ak ide o skupinu najmenej šestich cyklistov. Inak môžu dvaja vedľa seba jazdiť len v obytnej zóne a na lesnej či poľnej ceste alebo cestičke pre cyklistov.

Cyklisti budú hrať ruskú ruletu, zrejme máme málo mŕtvych.  Doteraz platilo:

§ 55 Osobitné ustanovenia o cyklistoch (8) Pred vjazdom na priechod pre cyklistov sa cyklista musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva. Cyklista môže prechádzať cez vozovku, len ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonúti ich vodičov k zmene smeru alebo rýchlosti jazdy. Na priechode pre cyklistov sa jazdí vpravo.

A po novom? (8) Pred vjazdom na priechod pre cyklistov, „ktorý je vyznačený mimo križovatky“, sa cyklista musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva. Cyklista môže prechádzať cez vozovku, len ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonúti ich vodičov k zmene smeru alebo rýchlosti jazdy. Na priechode pre cyklistov sa jazdí vpravo.

Vysvetlím:

Cyklista má dve možnosti, ako môže ísť. Buď ide cez križovatku po vozovke v ktoromkoľvek smere jazdy, vtedy sa riadi svetlenými signálmi alebo dopravným značením alebo prednosťou sprava a podobne, a dodržiava všetky ustanovenia pravidiel cestnej premávky, tak ako hociktoré iné vozidlo.  Alebo ide priečne cez vozovku, cez priechod pre cyklistov alebo aj mimo neho a vtedy má práva a povinnosti podobné ako chodec. 

Zrušiť tieto práva a povinnosti len preto, že priechod pre cyklistov je súčasťou križovatky, je slušne napísané nedomyslené.

Záver?

Aj dobrú myšlienku dokážeme na Slovensku sprzniť. Dúfam, že novelu zákona pani Prezidentka nepodpíše, respektíve keď ju podpíše, tak bude nasledovať novela novely, aby sa dali veci do poriadku ešte pred nadobudnutím účinnosti. Nebude to tak na Slovensku po prvý raz.

Národná Rada Slovenskej Republiky by mala vo vlastnom záujme prijímať zákony tak, aby neexistovala možnosť dať schváliť takto rozsiahly pozmeňovací návrh bez pripomienkového konania, iba niekoľko hodín pred hlasovaním. Nie je normálne, aby nikto nemal čas preštudovať si ho a upozorniť na chyby ostatných či médiá.