„Mnoho reklamácií či sťažností vychádza z nedostatočného preštudovania zmluvných dokumentov. Preto musím apelovať na všetkých záujemcov o kúpu ojazdeného vozidla, aby nezabúdali na dôkladné porozumenie a kontrolu všetkých dokumentov ešte pred samotným podpisom a pýtali sa predajcov, ak niečomu nerozumejú."

Zákazníci sa na ombudsmana najčastejšie obracajú kvôli technickým nedostatkom automobilov, konkrétne motora, chýbajúcim častiam vybavenia (napríklad kód rádia), dokumentom a administratívnym chybám. „Mnoho reklamácií či sťažností vychádza z nedostatočného preštudovania zmluvných dokumentov. Preto musím apelovať na všetkých záujemcov o kúpu ojazdeného vozidla, aby nezabúdali na dôkladné porozumenie a kontrolu všetkých dokumentov ešte pred samotným podpisom a pýtali sa predajcov, ak niečomu nerozumejú,“ radí ombudsman AAA AUTO Alexander Štefuca.

Prípady sa väčšinou riešia telefonicky alebo mailom

Ombudsman rieši za mesiac v priemere 7 podnetov. Prevažná väčšina prípadov je riešiteľná emailom alebo telefonicky. „Niektoré prípady som odporučil na osobné riešenie na príslušnej pobočke. Vždy sa snažím urobiť maximum pre nájdenie zmierlivého riešenia,“ komentuje svoju činnosť Štefuca.

Najväčší podiel podnetov tvorili reklamácie a sťažnosti, ktorých zákazníci zaslali 55, zvyšok boli iné otázky. „Z celkového počtu takmer 17 000 predaných áut za rok 2016 hodnotím tieto čísla ako dobrý výsledok. I napriek tomu však s pánom Štefucom vzájomne spolupracujeme. Podnety, ktoré rieši a taktiež jeho návrhy slúžia na zlepšovanie našich služieb zákazníkom. Z prípadov vyvodzujeme i osobnú zodpovednosť konkrétnych pracovníkov,“ komentuje spoluprácu s ombudsmanom generálna riaditeľka AAA AUTO Karolína Topolová.

Ombudsmana AAA AUTO môžu zákazníci kontaktovať prostredníctvom formulára na stránkach spoločnosti. „Prosím zákazníkov uvádzať v ňom čo najviac informácií, aby som mohol prípady detailne posúdiť,“ apeluje Štefuca.