Posilnené kontroly na diaľniciach budú v lete zamerané na to, či má motorista uhradenú a platnú elektronickú diaľničnú známku. "Povinnosť kúpiť si diaľničnú známku vychádza zo zákona o diaľničnej známke. Túto povinnosť by si mal každý motorista splniť ešte pred jazdou po diaľnici. Pri jazde po diaľnici bez diaľničnej známky hrozí motoristovi pokuta," upozorňujú diaľničiari v tlačovej správe.

V správnom konaní pritom môžete dostať za chýbajúcu diaľničnú známku pokutu až do 500 eur, o niečo nižšie sadzby sa vzťahujú na vodičov riešených v blokovom konaní: 50 až 200 eur.

Ako si slovenskú diaľničnú známku zakúpiť?

V súčasnosti väčšina motoristov preferuje nákup diaľničnej známky cez internet. Ako správne odporúčajú aj slovenskí diaľničiari, elektronickú diaľničnú známku si zakupujte najlepšie cez oficiálne predajné kanály – konkrétne cez web stránku eznamka.sk, mobilnú aplikáciu eznamka, na čerpacích staniciach alebo informačno-predajných miestach na diaľničných hraničných priechodoch. Vyhnete sa tak riziku podvodov.

Ceny diaľničných známok sú nasledovné: 12 eur za 10-dňovú, 17 eur za 30-dňovú, 60 eur za ročnú alebo 365-dňovú známku.

Zdroj: NDS, foto: Polícia SR