Prázdne cesty, nízke ceny pohonných hmôt a pomenej policajných hliadok, ktoré sú zamestnané inými povinnosťami, lákajú stále viac vodičov k porušovaniu dopravných predpisov. Podľa správ na internete a sociálnych sieťach sa navyše zdá, že tento neduh sa prejavuje na celom svete. Výnimkou však nie je ani „civilizovaná“ západná časť Európy. Najviac poplašných správ momentálne prichádza z Anglicka, kde sa začínajú týmto problémom zaoberať vážnejšie. Zistili totiž, že v niektorých mestských zónach sa priemerná rýchlosť sledovaných vodičov zvýšila na takmer dvojnásobné hodnoty (z 20 mph na 37 mph). K prekračovaniu max. povolenej rýchlosti však dochádza aj na diaľniciach. Výhovorky vodičov sú pritom neraz až komické. Ako uvádza anglická polícia, jeden z nedávno chytených vodičov dokonca argumentoval svojim presvedčením, že čím vyššou rýchlosťou pôjde, tým menšia je pravdepodobnosť jeho nakazenia vírusom. Miestna polícia vyzýva vodičov, aby neriskovali, pretože prípadné zranenia vyplývajúce z tohto nebezpečného konania odčerpajú zdravotnícke kapacity, ktoré sú momentálne potrebné skôr na boj s ochorením Covid-19.

Slováci pravdepodobne nie sú výnimkou

Prázdne cesty však pokúšajú aj slovenských vodičov. Nejde pritom len o súčasný stav, k poklesu dopravnej nehodovosti, či následkom na zdraví nedochádza ani počas sviatkov, či v nočných hodinách, kedy je intenzita premávky nižšia než obyčajne. Vo svojom vyjadrení to potvrdzuje aj hovorca prezídia Policajného zboru, mjr. JUDr. Michal Slivka: „Porušovanie zákona o cestnej premávke nedodržiavaním ustanovení o maximálnej povolenej rýchlosti je dlhodobo jednou z najčastejších príčin dopravných nehôd, často aj s tragickým následkom a to nie len mimo špičky, cez sviatky alebo v nočných hodinách alebo počas pandémie, kedy je premávka menej intenzívna. Toto porušovanie zákona vnímame dlhodobo a neustále, preto je potrebné sa pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou v cestnej premávke neustále na rýchlosť zameriavať, čo robíme aj počas opatrení v súvislosti s pandémiou a to najmä uplatňovaním inštitútu objektívnej zodpovednosti.“ Hovorca však zároveň priznáva, že presné vyhodnotenie vplyvu prázdnejších ciest na počet priestupkov počas aktuálnej pandémie je problematické a dopĺňa: „Či došlo k nárastu alebo poklesu týchto priestupkov v období pandémie, vzhľadom na nižšiu hustotu premávky by bolo štatisticky irelevantné." 

zdroj: prezídium Policajného zboru, autoexpress.co.uk

LÁKAJÚ ŤA PRÁZDNE CESTY JAZDIŤ RÝCHLEJŠIE?
 • určite áno ( 24% )

   

 • ako kedy ( 45% )

   

 • skôr nie, stále sledujem spotrebu ( 14% )

   

 • vôbec nie, jazdím opatrne ( 17% )

   

Odpovedalo 118 ľudí