Takmer všetky moderné automobily využívajú na brzdenie hydraulický systém. Ostatné systémy sa využívajú v nákladiakoch autobusoch, prívesných vozidlách, či v iných kolesových strojoch.  

Brzdové systémy podľa druhu ovládania:     

              

  • Mechanické brzdové systémy
Hlavnými súčasťami mechanického brzdového systému sú tiahla, laná, poprípade páky, ktoré tvoria brzdný prevod. Tento systém je v súčasnosti aplikovaný pri ručných, čiže parkovacích brzdách osobných áut. Pre lepšiu predstavu si môžete predstaviť aj klasickú lankovú brzdu na bicykloch. 
 
  • Hydraulické brzdové systémy
Prevod je tvorený brzdovou kvapalinou v uzavretom brzdovom potrubí. Sú typické pre prevádzkové brzdy zvyčajne osobných a ľahkých úžitkových áut. Vodič pôsobí na brzdový pedál silou, a tak vytvára tlak brzdovej kvapaliny v hlavnom brzdovom valci, ktorý sa trubkami a hadičkami rozvádza k brzdovým valčekom jednotlivých kolies. Všetky súčasne vyrábané autá sú v prípade hydraulického brzdového systému osadené aj komponentom na zvýšeniu tlaku v brzdovom systéme, vo všeobecnosti známy ako brzdový posilňovač.
                          
  • Pneumatické brzdové systémy 
Prevod je vytvorený tlakom vzduchu v uzavretom okruhu. Brzdovým pedálom je ovládaný ventil, ktorý prepúšťa vzduch stlačený v zásobníku do brzdových valcov kolies. Tento systém sa používa najmä pri nákladných automobiloch a traktoroch.
 
  • Elektrické brzdové systémy
Prevod je vytvorený elektrickými komponentami, do ktorých okrem iného patria elektromotory, ktoré vyvíjajú brzdové účinky. Zdrojom potrebnej energie je palubná elektrická sieť, viď. napr. elektrické ručné brzdy, či brzdové systémy niektorých prívesov. 
 
  • Zmiešané brzdové systémy
Prevod je vytvorený kombináciou jednotlivých vyššie spomenutých druhov, čiže môže ísť napríklad o hydro-pneumatický brzdový systém, elektro-hydraulický brzdový systém, elektro-mechanický brzdový systém a pod.