Variácia Millerovho cyklu?

Riešenie nie je úplne nové, keďže ide o variáciu Millerovho cyklu. Niektorí tvrdia, že ide o vylepšený Atkinsonov cyklus, avšak o ňom môžeme vravieť iba pri atmosférických motoroch. Ottov cyklus je štandardný cyklus 4-taktných spaľovacích motorov. Skladá sa z fázy sania, kompresie, expanzie a výfuku. Toyota razí cestu Atkinsonovho cyklu už dlhšiu dobu vďaka hybridným modelom. Sací ventil sa zatvorí až po začiatku kompresie. Následne sa časť zmesi vráti späť do sania. Kompresná fáza sa v porovnaní s expanznou skracuje. Zmes počas dlhšej expanzie odovzdá viac práce. V praxi je spotreba menšia, výkon nižší, účinnosť motora vyššia. Millerov cyklus je veľmi podobný, týka sa však prepĺňaných motorov. Mechanicky jednoduché riešenie sľubuje vyššiu účinnosť motora a nižšiu spotrebu. Nová pohonná jednotka pracuje v Budackovom cykle pri nízkej záťaži. Jazda na plný plyn znamená prepnutie do starého dobrého Ottovho obehu.

Tlieska a skladám poklonu každému vylepšeniu spaľovacieho procesu motorov

2,0 TSI EA 888 3B. Prvá lastovička s B-cyklom. Silnejší, úspornejší a spodovejší agregát ako predchodca 1,8 TSI.

Pri „novom“ Budackovom obehu je rozdiel v tom, že sací ventil neostáva počas začiatku stlačenia otvorený, ale naopak, zatvorí sa už počas sania. Úplne zatvorený je ešte predtým, než piest dosiahne dolnú úvrať. Menej vzduchu vo valci znamená zmenšenie kompresného pomeru voči expanznému pomeru, a rovnaký výsledok ako pri Millerovom a Atkinsonovom cykle. Motor používa toto riešenie iba pri nízkej záťaži.

Menej smädný a silnejší

Prepnutie späť do Ottovho obehu zabezpečuje variabilné časovanie na vačkovom hriadeli. Posunutím „kolíku“ prepína medzi jednotlivými profilmi. 2,0 TSI EA 888 3B nahrádza 1,8 TSI. Výkon je mierne vyšší,  184 vs 170 koní. Vrcholí pri dieselových 4400 ot/min. Krútiaci moment stúpol. Americký Tiguan 2,0 TSI spotrebuje 8,7 l/100km podľa realistickej normy EPA. To je o 8 % menej ako pri menšom a staršom bračekovi.

Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria

Galéria: 6 obrázkov

Potlesk pre staré dobré spaľovacie motory

Budem sa opakovať, ale veľmi ma teší snaha výrobcov zlepšovať spaľovací proces. A myslím, že nielen mňa. Keďže existuje veľký potenciál, oproti všetkým hybridom a elektromobilom tlieskam takýmto malým evolúciám, ktoré ozaj fungujú. Dobrá práca, Volkswagen!