Tak ako pri vyladení pohonu 4MATIC na suchej a vlhkej vozovke, platí aj pri zimných podmienkach - jazdná stabilita, a teda aktívna bezpečnosť je vždy v popredí. Mechanický základ koncepcie 4MATIC s rozdelením momentu medzi prednou a zadnou nápravou v pomere 45 k 55 percentám a lamelová uzávierka v centrálnom diferenciáli so základným účinkom uzávierky 50 Nm poskytuje optimálne predpoklady. Táto základná koncepcia umožňuje vysoké hodnoty trakcie, pretože dynamický presun záťaže náprav v smere na zadnú nápravu vyskytujúci sa pri zrýchľovaní sa využíva na nasadenie vyššieho hnacieho momentu na tejto náprave. Lamelová uzávierka však dokáže presúvať hnací moment aj variabilne v pomere 30 k 70, respektíve 70 k 30 % medzi prednou a zadnou nápravou, ak si to vyžadujú pomery na ceste. Tak sa môže zásah elektronických riadiacich systémov ESP®, 4ETS alebo ASR uskutočniť čo najneskôr, veľká časť hnacieho momentu sa aj na klzkých cestách premení na účinok pohonu. Všetky riadiace zásahy sa uskutočňujú takmer nepozorovateľne. Napriek tomu sa vodič dozvie ihneď, keď sa blíži k hraničnej oblasti. V takomto prípade na združenom palubnom prístroji bliká žltý výstražný symbol. To je jednoznačný signál, že je potrebné spôsob jazdy prispôsobiť podmienkam na vozovke.

Koncepcia permanentne pracujúcej mechaniky pohonu má rozhodujúce výhody oproti iným systémom, ktoré na aktiváciu pohonu všetkých kolies najskôr musia identifikovať nedostatok trakcie, aby následne mohli aktivovať pohon 4x4. Systém 4MATIC triedy E už tento čas využíva na to, aby preniesol hnací moment prostredníctvom kolies na jazdnú dráhu.

4MATIC triedy E: Stabilné pomery na snehu a ľade

Pri rozjazde za zimných podmienok dokážu modely 4MATIC triedy E rozvinúť optimálnu trakciu. Za týmto účelom sa automaticky rozpoznávajú určité stavy vozovky a zásahy riadiaceho systému pohonu všetkých kolies 4ETS sa ovplyvňujú tak, aby sa dosiahla čo najlepšia akceleračná schopnosť pri minimálnom preklze kolesa, a teda optimálnej jazdnej stabilite. Táto stratégia umožňuje rozjazd aj za najnepriaznivejších podmienok, keď napríklad jedna strana vozidla stojí na zľadovatenom stúpaní (takzvaný µ-split) alebo obidve kolesá prednej či zadnej nápravy majú malú oporu (µ-skok).

Na kľukatých zasnežených a zľadovatených vozovkách stabilitu vozidla v určujúcej miere zabezpečuje regulácia momentu motora v systéme regulácie prekĺzavania hnacích kolies ASR. V závislosti od pozdĺžnej a priečnej dynamiky vozidla priebežne zisťovanej senzorikou systému ESP® sa regulačné limity systému ASR prispôsobujú jazdnej situácii. Na zabezpečenie stability počas jazdy sa musí pozdĺžna sila pri jazde v zákrutách prostredníctvom regulácie momentu motora riadiť tak, aby bola vždy k dispozícii dostatočná rezerva priečnej sily. Na zvládnutie tejto fyzikálnej súvislosti sa pri jazde v zákrutách pri minimálnom koeficiente trenia podstatne znížia limity regulácie momentu motora na vonkajších kolesách, aby pneumatiky dokázali vytvoriť dostatočné priečne sily.

4MATIC: Novátorská technika

Hnacie ústrojenstvo 4MATIC triedy E patrí k najvýkonnejším stálym pohonom všetkých kolies. Z kompaktnej, ľahkej základnej koncepcie s optimalizovaným trecím výkonom a pozdĺžne uloženým motorom, ako aj s hlavnou prevodovkou a rozvodovkou pripojenou k motoru vyplývajú výhody oproti iným systémom používaným v osobných vozidlách s priečne zabudovanou pohonnou jednotkou a pripojiteľným pohonom 4x4. Tak sa spotreba podľa modelu pohybuje iba od 0,2 do 0,6 litra na sto kilometrov nad spotrebou porovnateľného automobilu s konvenčným pohonom. Komfort v oblasti potlačenia vibrácií a hluku dosahuje úroveň zodpovedajúcu vysokým požiadavkám kladeným na triedu E.

Mercedes ponúka 52 modelov osobných áut so systémom 4MATIC

Ponuka vozidiel s pohonom všetkých kolies zo stajne Mercedes-Benz zahŕňa 52 modelov osobných automobilov v deviatich modelových radoch a zapôsobí svojou rozmanitosťou: Popri triede E a triede C takisto dostupnej ako limuzína aj ako model T obohacuje paletu modelov s pohonom 4MATIC luxusné kupé CL a cestovné SUV triedy R. Navyše je v ponuke aj kompaktné GLK, ako aj terénne vozidlá triedy GL a M. Model „G“, ktorý sa dodáva ešte aj po 30 rokoch výroby, dokazuje svoje silné stránky najmä mimo spevnených ciest. Naďalej sa považuje za jeden z najlepších terénnych automobilov na svete.

Kompetencia vo vývoji pohonu všetkých kolies už od roku 1903

Vysoká kompetencia inžinierov značky Mercedes pri vývoji perspektívnych koncepcií pohonu všetkých kolies má svoje opodstatnenie: História pohonu všetkých kolies z dielne Mercedes-Benz začína už v roku 1903, odvtedy platí zásada: Keď ide o lepšie a bezpečnejšie jazdenie za najnepriaznivejších podmienok, je najlepšou technikou pohon všetkých kolies. Počas desaťročí bol úspešne použitý v rôznych vozidlách značky Mercedes-Benz. Niektoré typy, napríklad trieda G alebo Unimog, si po celom svete vydobyli povesť legiend. Ale aj v každodennej premávke na asfalte dokáže pohon všetkých kolies zabodovať, ako ukazujú limuzíny 4MATIC značky Mercedes-Benz. Tu inovatívna koncepcia pohonu oslávila premiéru v modelovom rade W 124 triedy E v roku 1987. Systém 4ETS bol po prvý raz použitý v roku 1997 v triede M. Preto Mercedes-Benz disponuje najdlhšou skúsenostnou tradíciou zo všetkých výrobcov automobilov s týmito elektronickými riadiacimi systémami.

Inovatívna koncepcia pohonu oslávila svetovú premiéru v modelovom rade W 124 triedy E v roku 1987. Systém 4ETS bol po prvý raz použitý v roku 1997 v triede M, jeho vývoj bol započatý už v roku 1993. Preto Mercedes-Benz disponuje najdlhšou skúsenostnou tradíciou zo všetkých výrobcov automobilov s týmito elektronickými riadiacimi systémami.

Zdroj: Tlačová správa MB

Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria

Galéria: 12 obrázkov