Podľa aktuálne platných pravidiel (platných od 19. decembra 2020) môže výučbu teórie vykonávať iba autoškola podľa § 34a vyhlášky č. 45/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dištančnou formou alebo e-learningom v JISCD v rozsahu 100 %. Iné ako „diaľkové“ štúdium dopravných predpisov teda momentálne nie je možné. To chce však minister dopravy Andrej Doležal teraz zmeniť.

Už aj praktická výučba

Národný COVID automat definuje pravidlá platia pre celý rad činností. "Niektoré činnosti sa však riadia vždy podľa špeciálneho usmernenia," napísal Doležal a prezradil, že na koaličnej rade predstavil myšlienku, aby si práve to „ostatné" upravoval každý rezort sám pri dodržiavaní všetkých opatrení a po schválení hlavným hygienikom. „V týchto chvíľach náš hygienik aktívne komunikuje s Úradom verejného zdravotníctva a v najbližších dňoch vydáme konkrétne usmernenie pre autoškoly. A už čoskoro povolíme praktickú výučbu," doplnil Doležal.

zdroj: Facebook