Rok 2035 sa v médiách a pred verejnosťou spomína najčastejšie v súvislosti s ukončením predaja nových áut so spaľovacími motormi, program Fit for 55 a protiemisné ťaženie EÚ má však podstatne viac rovín. A dotkne sa všetkých druhov dopravy (vlaková, letecká, osobná, nákladná, lodná), aj jednotlivých hospodárskych odvetví. V súvislosti so zvýšeným pohybom tovaru po cestách aktivisti, aj štátny aparát sleduje množstvo emisií v ovzduší a na základe výsledkov vytvára analýzy. Bruselský Transport & Environment vydal vyhlásenie, že akcie Black Friday predstavujú vrchol konzumu a plytvania, ktorý sa prejavil obrovským nárastom emisií z dopravy. EÚ preto žiada, aby urýchlila svoje rozhodnutia v oblasti environmentálnej politiky.

V hre je aj zavedenie nových emisných daní

Zvýšený presun obrovského množstva akciového tovaru od výrobcov smerom k zákazníkom sa postaral o nechcenú popularitu a zviditeľnenie. Analytici z Transport & Environment totiž vypočítali, že akcie Black Friday majú na svedomí 94-percentné navýšenie emisií v ovzduší. Opät preto rastie tlak na potvrdenie ukončenia predaja áut so spaľovacími motormi od roku 2035 aj v nákladnej a autobusovej doprave. Tlak je aj na leteckú a lodnú prepravu. Presun tovarov však zabezpečujú aj osobné a ľahké úžitkové autá, ktoré tvoria značnú časť vozového parku, EÚ preto uvažuje nad niekoľkými legislatívnymi nástrojmi, ktorými chce prevádzkovateľov "motivovať" k obnove vozových parkov a ich prechodu od spaľovacích motorov k elektromobilom. Najhlasnejšie sa skloňuje nová emisná daň naviazaná nielen na emisnú triedu konkrétnych motorov, ale aj reálne produkované emisie (zistené z tzv. čiernej skrinky). Práve to by malo prepravcov motivovať k obmedzeniu najazdených kilometrov aj v rámci výrobného procesu zložitejších výrobkov. Dnes je totiž častým javom presúvanie časti výroby do oblastí s lacnejšou výrobnou silou a následnými presunmi subdodávok v rámci jednotlivých výrobných závodov. Aj na tento proces zaťažujúci komunikácie a zvyšujúci emisné zaťaženie si chce preto EÚ údajne posvietiť. Európska komisia zároveň zdôrazňuje, že nové nástroje sa chystá uplatniť vo všetkých druhoch európskej dopravy.

zdroj: Transport & Environment, Euractiv