Ak máte elektronický OP s čipom, už viac nemusíte chodiť po dopravných inšpektorátoch a čakať, kým sa dostanete na rad. Veľa úkonov zvládnete z pohodlia domova a pracovisko polície navštívite len v naozaj nevyhnutných prípadoch.

Každé vozidlo, ktoré využíva cestné komunikácie v Slovenskej republike, musí byť zapísané v systéme evidencie vozidiel. Od apríla 2015 sú k dispozícii elektronické služby,  prostredníctvom ktorých si  majitelia vozidiel môžu splniť svoje evidenčné povinnosti, napr. pri zmene vlastníctva vozidla, bez nutnosti navštíviť dopravný inšpektorát.

Elektronické služby evidencie vozidiel  ministerstvo vnútra sprístupnilo na svojom portáli elektronických služieb. Nájdete ich aj na ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk. Ak vlastníte občiansky preukaz s čipom, bezpečnostným osobným kódom (BOK) a kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP), môžete zaevidovať zmeny týkajúce sa vášho motorového vozidla už aj cez internet. Môžete sa tak čiastočne vyhnúť veľkým radom a čakaniu na inšpektoráte.

Prepis vozidla cez internet

V prípade, že ste držiteľom aktivovaného občianskeho preukazu s čipom a ste vlastníkom alebo držiteľom vozidla (alebo zastupujete vlastníka alebo držiteľa vozidla na základe elektronického splnomocnenia), môžete niektoré potrebné záležitosti vybaviť online. Potrebujete k tomu tiež tzv. "malý technický preukaz" (osvedčenie o evidencii časť 1) s elektronickým čipom.

Na úspešné dokončenie niektorých služieb je však vyžadovaný kvalifikovaný elektronický podpis (KEP). Tým je potrebné podpísať žiadosti na zmenu vlastníckeho práva k vozidlu, prevodu držby vozidla na inú osobu alebo odhlásenia vozidla do cudziny. Pri použití elektronických služieb je sadzba správneho poplatku o 50 % nižšia, avšak najviac môže byť sadzba poplatku znížená o 70 eur. Platbu uhradíte tiež online.

Bohužiaľ, na obhliadku nie je možné rezervovať konkrétny termín prostredníctvom elektronickej služby. Ten si však môžete dohodnúť na vydanie nových dokladov a EČV.
Prepis vozidla cez internet?

Termín vyzdvihnutia dokladov a evidenčných tabuliek si môžete dohodnúť dopredu a vyhnúť sa tak čakaniu. Termín na obhliadku však zatiaľ dopredu nedostanete.

Po doklady a tabuľky EČV stále osobne

Pred odovzdaním dokladov od vozidla a tabuliek s evidenčným číslom a prevzatím nových je potrebné absolvovať obhliadku auta na dopravnom inšpektoráte (neplatí, pokiaľ máte posudok z kontroly originality nie starší ako 15 dní s výsledkom "spôsobilé"). Bohužiaľ, na obhliadku nie je možné rezervovať konkrétny termín prostredníctvom elektronickej služby. Ten si však môžete dohodnúť na vydanie nových dokladov a EČV. Policajti vám osobne vydajú papierové osvedčenie (tzv. veľký technický preukaz), pričom technický preukaz s čipom (tzv. malý technický preukaz) vám pošlú poštou na vami vybranú adresu.

Prepis firemných vozidiel cez internet

Elektronickou formou je možné vybaviť aj prepis firemných vozidiel. Dokonca všetci podnikatelia (netýka sa FO) musia od 1.7. komunikovať so štátom elektronickou formou. Štatutárni zástupcovia zapísaní v obchodnom registri musia mať preto občiansky preukaz s čipom. Vďaka tomu môžu riešiť mnohé veci bez osobnej návštevy úradov, čiastočne teda aj prepis vozidla.

Ministerstvo vnútra aj NASES dlhodobo upozorňujú, že od 1. júla štartuje elektronická komunikácia so štátom prostredníctvom elektronických schránok. Schránku úrad vlády vytvoril každému na www.slovenko.sk. Aby ste sa do nej dostali, potrebujete spomínaný OP s čipom a bezpečnostným osobným kódom (BOK). No a práve občiansky preukaz s čipom stále nemá takmer 100-tisíc štatutárov, pričom 1. júl je za dverami. Vybaviť si ho možno na ktoromkoľvek zo 76 oddelení dokladov na Slovensku.

Podrobný návod ako na prepis

Elektronické služby ďalej umožnia:

 • výmenu tabuľky s evidenčným číslom vozidla v prípade straty či odcudzenia;
 • za poplatok požiadať o výmenu tabuliek buď s klasickým náhodne prideleným evidenčným číslom, ale aj voliteľným číslom podľa osobných preferencií, pričom v ponuke sú aj tabuľky z materiálu vyžarujúceho svetlo;
 • požiadať o obnovenie osvedčenia vozidla po strate či odcudzení, nahlásenie straty alebo odcudzenia či nahlásenie nálezu osvedčenia;
 • získať podrobný prehľad o povinnom zmluvnom poistení,  o technických či emisných kontrolách, o štruktúre všetkých  vlastníkov vozidla či  o technických údajoch vozidla;
 • s kvalifikovaným elektronickým podpisom môže používateľ e-služieb požiadať o vygenerovanie právne záväzných dokumentov a dohodnúť termín na dopravnom inšpektoráte (s výnimkou obhliadky vozidla);
 • elektronicky vykonať zmenu v evidencii či požiadať o zapísanie alebo zrušenie elektronického splnomocnenia k evidenčným úkonom s vozidlom;
 • získať prehľad napríklad o exekútorských, súdnych, daňových alebo colných blokáciách vozidla, o kontrole jeho originality či o časovom priebehu držby vozidla a o všetkých evidovaných udalostiach vykonaných s vozidlom;
 • žiadosť o výmenu osvedčenia, osvedčení o evidencií vozidla;
 • nahlásenie nálezu osvedčenia o evidencii vozidla;
 • poskytnutie informácie o PZP, o technickej a emisnej kontrole vozidla, o histórii vozidla, ako aj o technických údajoch vozidla;
 • poskytnutie údajov z elektronického osvedčenia o evidencii vozidla;
 • overenie stratených a odcudzených osvedčení o evidencii vozidla;
 • zápis a aktualizácia údajov na elektronické osvedčenie o evidencii vozidla;
 • zápis blokácie elektronického osvedčenia o evidencii vozidla;
 • zrušenie platnosti elektronického osvedčenia o evidencii vozidla;
 • majitelia motorových vozidiel uvítajú možnosť odhlásiť auto (napríklad pri predaji do iného okresu) prostredníctvom internetu, osobná návšteva úradu nebude vôbec nutná.