Ide síce o diaľničný úsek v meste. Rýchlosť pohybujúcich sa vozidiel tomu cez deň takmer nikdy nezodpovedá. Doprava tu stojí každý deň... V noci je to zásadne iné a mnohí ním prefrčia oveľa rýchlejšie ako je predpísaných 90 km/h.

Prístavný most uviedli do prevádzky ešte v 80. rokoch 20. storočia. Najskôr pravý most v decembri 1983 a následne ľavý v roku 1985. Diaľnično-železničný most bol prvou stavbou diaľničného ťahu D61 Bratislava – Trenčín na území hlavného mesta vtedajšej Slovenskej socialistickej republiky. Tento ťah začínal v Petržalke križovatkou s diaľnicou D2 Brno – Bratislava – Maďarská ľudová republika a v dĺžke dva kilometre išiel súbežne s tokom Dunaja.

Ako vznikol

Výstavba dvojpodlažného mosta vôbec nebola jednoduchá. Najnáročnejšie bolo zakladanie piliera číslo 2 v koryte Dunaja, kde bolo treba vybudovať umelý ostrov o rozmeroch 70 x 35 metrov. Ten bol chránený dvoma radmi trojmetrových prefabrikátov v tvare obráteného T a kamenným násypom. Na spojenie brehu Dunaja s ostrovom robotníci použili 90-metrový oceľový most s nosnosťou 60 ton. 

Prístavný most dnes

V minulosti ho nazývali aj Most Hrdinov Dukly. My mu už dnes nepovieme inak ako Prístavný most. Zaujímavý je najmä tým, že je jediným mostom, na ktorom je železnica aj diaľnica a dlhodobo patrí k najvyťaženejším úsekom v rámci celého Slovenska. V pracovných dňoch po ňom prejde v priemere približne až 112-tisíc vozidiel za 24 hodín, čo ho radí medzi najvyťaženejšie diaľničné úseky na Slovensku. K jeho čiastočnému odľahčeniu dôjde po dobudovaní šiesteho mosta cez Dunaj a dokončení nultého okruhu Bratislavy.

Poznámka redakcie: Kým to bude, nielen Prístavný most, ale aj iné dôležité hlavné tepny zažijú riadny kolaps. Bude to mať na svedomí už niekoľkokrát posunutý termín uzavretia kruhového objazdu pod Prístavným Mostom - Rondel.

Traja vlastníci

Ak by ste si mysleli, že most má v správe len Národná diaľničná spoločnosť, mýlili by ste sa. Most má až troch vlastníkov. NDS vlastní diaľničnú mostovku, nosníky mostovky, ložiská či krajné horné revízne vozíky a ich drážky. Železniciam Slovenskej republiky patrí nosná konštrukcia, spodné revízne vozíky a ich dráhy, ale aj horné vnútorné vozíky a ich dráhy. Tretím vlastníkom je Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorý vlastní lávku pre peších a cyklistov. Okrem toho, z deviatich zjazdných alebo výjazdných vetiev až sedem je v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, ostatné dve sú v správe magistrátu.

Základné informácie

Názov stavby: Diaľnično – železničný most
Názvy mosta: Most Hrdinov Dukly, Prístavný most
Generálny projektant: Dopravoprojekt  Bratislava
Hlavný inžinier projektu:  Ing. Rudolf Melcer
Na projektových prácach spolupracovali: Vítkovice, projekčno-konštrukčná pobočka Bratislava, ŠÚDOP Bratislava, Hydrostav, n.p. Bratislava, Doprastav, n.p. Bratislava,
Hlavný zhotoviteľ: Doprastav, n.p.  Bratislava

Zdroj a foto: NDS