Dostavba križovatky Prešov, západ je od dnes, štvrtka 05. októbra 2017, ukončená. Súčasťou stavby bolo aj odstránenie dočasnej cestnej svetelnej signalizácie na vstupe do mesta Prešov. Dobudovanie križovatky Prešov - západ riešilo najmä dobudovanie inžinierskych sietí, preložku potoka Vydumanec a dobudovanie vetvy z kruhového objazdu, ktorá bola potrebná pre plynulé dopravné napojenie z cesty I/18 a II/546 do mesta Prešov. Stavbu realizovala spoločnosť Skanska SK za sumu 1,99 mil. eur. 

NDS konečne odstránila semafor, ktorý riadil dopravu pri vstupe do Prešova od Popradu. Uľahčí vstup a výstup motoristov do Prešova.

Jedna z najväčších križovatiek

Križovatka je súčasťou úseku D1 Svinia - Prešov, západ, na ktorý sa plynulo napojí v súčasnosti realizovaný úsek D1 Prešov západ - Prešov juh a bude patriť k najväčším na Slovensku, keďže vytvorí uzol medzi budúcou diaľnicou D1 a rýchlostnou cestou R4 (severný obchvat Prešova) a zároveň bude umožňovať spojenie všetkých smerov, ale aj prepojenia na cesty I/18 a II/546 vrátane vstupu a výstupu do Prešova.

zdroj: NDS