Novú diaľničnú známku si môžete kúpiť od 15. decembra. 

Ako a kde kúpiť diaľničnú známku

Od 15. decembra 2017 si môžu vodiči kúpiť elektronickú diaľničnú známku na rok 2018 opäť viacerými spôsobmi - online prostredníctvom internetového portálu www.eznamka.sk, cez mobilnú aplikáciu "eznamka", ako aj priamo na obchodných miestach (najmä čerpacích staniciach) či diaľničných hraničných priechodoch.  

Typ a cena diaľničnej známky

Typy elektronických diaľničných známok ostávajú nezmenené rovnako, ako aj ich cena:

  • diaľničná známka s ročnou platnosťou je platná od 1. januára 2018 (alebo odo dňa jej úhrady zákazníkom počas roku 2018) do 31. januára 2019 - 50 eur;
  • diaľničná známka s 30-dňovou platnosťou - 14 eur;
  • diaľničná známka s 10-dňovou platnosťou - 10 eur.

Keď jedna nestačí 

Diaľničná známka musí byť uhradená pre vozidlo a v prípade jazdnej súpravy, ktorej najväčšia prípustná hmotnosť je nad 3,5 tony, aj pre prípojné vozidlo. V prípade dvojstopovej jazdnej súpravy s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony úhrada diaľničnej známky pre prípojné vozidlo nie je potrebná. 
 

Nezabúdajte na kontrolu

Pri kúpe diaľničnej známky odporúčame motoristom poriadne si skontrolovať správnosť zadaného EČV, ako aj všetkých ostatných údajov. Správnosť EČV je možné skontrolovať aj na doklade o úhrade (elektronickom alebo papierovom). Dôležité je tiež nepomýliť si druh diaľničnej známky podľa toho, či ide o známku na vozidlo alebo na prípojné vozidlo. 

PREFERUJETE VIAC
  • klasické diaľničné známky (nálepky) ( 30% )

     

  • elektroncké diaľničné známky ( 70% )

     

Odpovedalo 215 ľudí  

Oslobodenie od úhrady pre ZŤP 

Držitelia parkovacích preukazov ZŤP môžu využívať spoplatnené úseky diaľnic a rýchlostných ciest bezplatne aj v roku 2018. Existujúce registrácie vozidiel oslobodených od úhrady zostávajú v platnosti a o ich registráciu netreba žiadať opätovne, pokiaľ náležitosti ich žiadosti o oslobodenie od úhrady diaľničnej známky zostali nezmenené počas trvania oslobodenia. V prípade akejkoľvek zmeny je potrebné podať novú žiadosť o oslobodenie prostredníctvom portálu www.eznamka.sk, resp. na vybraných obchodných miestach v krajských mestách SR. Ich zoznam je uvedený na spomínanej webovej stránke.

Zdroj: NDS

Foto: napalete