Otestuje si svoje znalosti

Ak si ju chcete vyskúšať, nová testovacia aplikácia vám vygeneruje náhodný test, rovnako ako tomu bude na dopravnom inšpektoráte v prípade ozajstných uchádzačov a reálneho prostredia. Otázok je v rámci jedného testu dokopy 40. Vľavo sa vám zobrazí aj počet bodov, ktorý je možné za správnu odpoveď dovedna získať.

V rámci nami vygenerovaného testu sa napríklad ako prvá zobrazila nasledovná otázka za 3 body: Na príkaz dopravnej značky „Stoj, daj prednosť v jazde" vodič je povinný zastaviť vozidlo: možnosť A: pred priečnou súvislou čiarou so symbolom daj prednosť, možnosť B: pred hranicou križovatky, možnosť C: na takom mieste, odkiaľ má na križovatku náležitý rozhľad.

Medzi otázkami môžete ľubovoľne prechádzať až do momentu, kedy požiadate o ukončenie a vyhodnotenie online testu.

Po pristúpení k tomuto kroku sa vám zobrazí aj počet bodov (maximum je 100), ktorý ste získali, a to spolu s informáciou, či ste test úspešne zvádli. Potrebných je na to 90 %. Na test máte čas 30 minút.