Systém eCall nie je projektom žiadnej automobilky. Plne ho má na svedomí Európska komisia. Jeho hlavným cieľom je v prípade vážnej dopravnej nehody privolať pomoc. eCall automaticky odošle záchranným zložkám informácie zo senzorov rozpoznávajúcich náraz, GPS polohu a dokonca aj informácie o vystrelení airbagov.

 

Záchranné zložky budú privolané aj v prípade, že účastníci dopravnej nehody si sami pomoc privolať nedokážu. eCall obsahuje aj tlačidlo, ktorým sa záchranári upovedomia o nehode manuálne.

 

Mnohí budú určite protestovať proti tomu, aby bolo ich auto sledované. V prípade nehody však systém takmer okamžite upovedomí príslušné zložky, ktoré sa na dané miesto dostanú skôr. Európska únia však ničím nepodložila svoje odhady o počte zachránených životov.

Systém sám vyhodnotí do akej miery je nehoda vážna. Pomoc privolá len v nevyhnutných prípadoch.

Očakáva sa, že tento systém môže urýchliť reakciu na tiesňové volanie v meste o 40 % a mimo mesta až o 50 %.

 

Povinné zavedenie systému eCall je v súčasnosti vo fáze návrhu. Ak ho schváli Európska rada a Európsky parlament, všetky nové autá vyrobené od októbra 2015 budú musieť tento systém obsahovať. Dodatočná montáž do starších áut samozrejme nehrozí.

 

Tento návrh Európskej únie hodnotím kladne. Zachrániť 2500 ľudských životov ročne stojí za to. Otázne je, čo bude s novým systémom robiť ďalej. Autá budú môcť byť sledované prostredníctvom GPS. Okrem nevýhod to môže priniesť klady vo forme zdieľania informácií o kolónach, nehodách alebo zápchach.

 

Zdroj: sme.sk