Tento rok sa žiaden nový úsek neotvorí. Ale aspoň súťažia a plánujú...

V súčasnosti je už v súťaži viac ako 22 km rýchlostných ciest. Od minulého roka ide o dva úseky: R3 Tvrdošín – Nižná (4,4 km) a R4 Prešov, severný obchvat, 1. etapa (4,3 km) a vo februári 2018 vypísali tender na úsek R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce (13,5 km). 

V tomto roku plánujú vyhlásiť ešte súťaže na štyri úseky diaľnic resp. rýchlostných ciest:

  • R2 Kriváň – Mýtna v 2. štvrťroku,
  • D1 Bratislava – Triblavina (3,5 km),
  • R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany (21,25 km),
  • R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou s tunelom Soroška (14,1 km).

Ich vypísanie závisí od ukončenia prípravy, zabezpečenia finančného krytia a tiež ukončenia procesu optimalizácií, o ktorom rokujú so zástupcami Európskej komisie a Útvarom hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR.
 

Súťaže vyhlasujú priebežne. Minulý rok boli vyhlásené tri (privádzač Lietavská Lúčka – Žilina, R 3 Tvrdošín – Nižná a R4 Prešov, severný obchvat, 1. etapa), tohto roku pokračujú v nastúpenom trende a takto chcú nasledovať aj v roku 2019.

Príprava projektov v plnom prúde

Aby sa mohli súťažiť nové diaľničné úseky a rýchlostné cesty, pokračujú aj v predprojektovej a projektovej príprave.
 

Súťaže na projektovú dokumentáciu vyhlásené v prvom štvrťroku 2018:   

•             D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto, privádzač,

•             R1 Ružomberok Juh – križovatka I/18 (napojenie na D1),

•             R2 Zacharovce – Bátka,

•             R2 Bátka – Figa.

Súťaže na projektovú dokumentáciu, ktoré budú vyhlásené v druhom štvrťroku 2018:   

•             R1 Banská Bystrica  - Slovenská Ľupča,

•             R2 Zvolen, západ – Zvolen, východ ,

•             R7 Holice – Dolný Bar,

•             R7 Dolný Bar – Nové Zámky,

•             R8 Nitra, križovatka R2.

Zintenzívnili aj spoluprácu s Európskou komisiou a európskou agentúrou JASPERS pri dodržiavaní pravidiel EK pre čerpanie fondov na výstavbu dopravnej infraštruktúry. Príspevky Európskej únie tvoria podstatnú časť investičných zdrojov na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest. Ministerstvo dopravy a výstavby SR je najúspešnejším rezortom v čerpaní eurofondov, a to najmä vďaka projektom, ktoré realizuje NDS.

Zdroj: NDS