Po zmene registračných poplatkov a zdvihnutia poistného je parkovacia politika ďalší silný úder pod pás motoristom...

Nová parkovacia politika v Bratislave v bodoch:

  • Parkovacia politika najviac zabolí nerezidentov – napríklad ľudí, ktorí dochádzajú do Bratislavy z okolitých obcí. Za hodinu dočasného parkovania majú zaplatiť 0,20 – 3 eurá (pôvodne sa počítalo s hornou hranicou 5 eur). Presnú sumu stanovia mestské časti. Čítate správne. Uvažovali s piatimi eurami na hodinu. Koľko si tí hore myslia, že bežný cépečkar zarobí na hodinu? 
  • Alternatívou je abonentská karta, ak ju daná mestská časť bude vydávať (čiže mestská časť ju vôbec vydávať nemusí). Jej cena sa môže pohybovať v rozpätí od 100 do 1 000 eur - podľa rozhodnutia mestskej časti.
  • Platiť budú aj rezidenti (ľudia s trvalým pobytom), ale dostanú výhodnejšie sadzby. Rezidentská karta na prvé auto bude stáť 20 – 100 eur za rok, podľa rozhodnutia mestskej časti. Takže, cezpoľný len za 4 8h smeny zaplatí toľko, čo domáci za mesiac. Pri najvyššej taxe...
  • Mestská časť môže rozhodnúť, že v prechodnom období prvých dvoch rokov bude rezidentská karta zadarmo. (Som zvedavý, ktorá bude myslieť na obyvateľov, a ktorá na peniažky, ktoré môže prešustrovať).
Mestské časti by sa mali zamerať na odstránenie vrakov, ktoré blokujú parkovacie miesta, a na ďalšie problémy v doprave...
  • S rezidentskou kartou sa bude dať parkovať aj v iných mestských častiach, nielen v tej, pre ktorú bola vydaná. Pôvodne to malo byť tak, že napr. Ružinovčan mohol so svojou kartou parkovať len v Ružinove. V ostatných si mal priplácať za každú hodinu 0,10 – 2,5 eura za hodinu. Teraz bude bez ďalších poplatkov parkovať až na pár výnimiek v celom meste.
  • Jeden rezident môže dostať len jednu rezidentskú kartu.
  • Domácnosť ich môže mať aj viac, lenže tie ďalšie už budú drahšie. Mestská časť môže za každé ďalšie auto pýtať 50 – 500 eur ročne (pôvodný návrh počítal s rozpätím 20 – 5 000 eur ročne. Čiže pôvodne maximálny mesačný návrh činil 5000/12 = 416 eur). Aj tento poplatok môže mestská časť počas prvých dvoch rokov odpustiť.
  • Rezident si môže tiež kúpiť aj takzvanú parkovaciu kartu bez vyznačenia zóny, za ktorú zaplatí 10 – 30 eur za rok. S ňou môže využívať v celom meste dočasné parkovanie. Pôvodný plán počítal s tým, že si bude musieť nad rámec poplatku za kartu priplatiť za každú hodinu 0,10 – 2,5 eura, bez ohľadu na to, či parkuje v časti, kde aj žije. Napokon si priplácať nebude. Ak má ale viac áut, za druhé auto si už priplácať musí za každú hodinu parkovania spomínaných 0,10 – 1,5 eura.
  • Parkovanie na verejných priestranstvách bude povolené len na vyznačených miestach. Parkovať bezplatne sa bude dať len výnimočne, napríklad rodičia budú môcť nakrátko zaparkovať pred školou, aby mohli vyzdvihnúť deti.
Mesto a mestské časti nevedia efektívne hospodáriť, preto zavadzajú nové dane a poplatky, ktoré zabezpečia prílev peňazí do kasy...

Som si vedomý, že sa pod článkom rozpúta búrlivá debata, sčasti namierená aj voči prisťahovalcom. Dopravu v hlavnom meste je potrebné riešiť. Pravidelne kolabuje, ako po dynamickej, tak po statickej stránke. Áno, áut je veľa, ale kým nebude vybudovaná kvalitná mestská doprava, a záchytné parkoviská, k zníženiu hustoty premávky v meste nedôjde!

Na druhej strane by som touto cestou chcel trochu apelovať aj na volených zástupcov. Pri vymýšľaní konkrétnych poplatkov zapojte aj zdravý rozum, nestrieľajte od buka. V Bratislave nie sú také platy, aby si cezpoľný živiteľ rodiny mohol dovoliť platiť enormne vysoké parkovné....

Vôbec mi nie je jasné, ako to bude mesto/mestská časť riešiť v prípade firemných áut. Aké budú za neuhradené parkovanie sankcie? Kto ich bude ukladať? Koľko ľudí bude potrebných na kontrolu? Koľko to mestu/mestským častiam prinesie, a na čo budú peniaze použité? 

Parkovanie v centre Bratislavy bol problém už v roku 1977. Neveríte? Pozrite si video...

Zdroj: Trend