„GM čoskoro predstaví svoj reštrukturalizačný plán nemeckej aj iným vládam a verí v jeho priaznivé prijatie,“ povedal Fritz Henderson, prezident a CEO. „Chápeme, že komplexnosť a časová náročnosť tejto záležitosti bola vyčerpávajúca pre všetkých zúčastnených. Od začiatku však bolo našim cieľom zabezpečiť najlepšie dlhodobé riešenie pre našich zákazníkov, zamestnancov, dodávateľov a predajcov, čo sa odráža aj v rozhodnutí. Považujeme ho za prístup poskytujúci najvyššiu stabilitu a najnižšie náklady na zabezpečenie dlhodobej budúcnosti značiek Opel/Vauxhall.“

Predbežne plán GM predpokladá celkové náklady na reštrukturalizáciu približne 3 miliardy Euro, čo je výrazne menej, ako všetky ponuky investorov. GM bude spolupracovať so všetkými európskymi odborovými zväzmi na príprave plánov na ich zmysluplný príspevok k reštrukturalizácii Opela. Kým Opel pokračuje v prekonávaní prdpokladov plánov svojho oživenia a okamžitá likvidita je stabilná, čas je veľmi dôležitý.

„Počas napätého obdobia sa obchodné prostredie v Európe zlepšilo,“ povedal Henderson. „Súčasne sa počas niekoľkých ostatných mesiacov významne zlepšilo všeobecné finančné zdravie GM i jeho stabilita, čo nám dáva dôveru, že naše európske aktivity môžu byť úspešne zrekštrukturalizované. Sme vďační nemeckej vláde, ako aj iným vládam EU, za zvládnutie tohto zložitého obdobia. Oceňujeme tiež úsilie vynaložené spoločnosťou Magna a jej partnermi v Rusku v snahe dosiahnuť dobrú dohodu.“

Henderson dodal, že GM tiež dúfa v rozvoj jeho už dnes významných aktivít v Rusku, pokračovanie priamej spolupráce so spoločnosťou GAZ a významne tak prispieť ako k modernizácii jeho činnosti, tak spoločnému rozvoju na ruskom automobilovom trhu na obojstranne atraktívnej báze. Viac detailov o budúcich krokoch v reštrukturalizácii bude poskytnutých po potvrdení plánov rozvoja.