Problematikou hustnúcej mestskej dopravy a hľadaním riešenia, ako z toho von, sa zoberá stále viac odborníkov. Vo viacerých európskych metropolách proti doprave bojujú zavádzaním peších zón, vytváraním cyklochodníkov, vyhradených pruhov pre alternatívne druhy dopravy a rôznym obmedzovaním vjazdu do vybraných lokalít. Ako však upozorňuje mediálny portál EÚ, rozširovanie a údržba dopravnej infraštruktúry – cesty, parkoviská, signalizačné systémy – sú nákladné a málokedy dokážu držať krok s rastúcimi požiadavkami motoristov. Výsledkom sú dopravné zápchy, znížená kvalita života, vytláčanie zelene a verejného priestoru určeného pre chodcov. K tomu sa pridružujú sekundárne následky a betónové a asfaltové plochy ciest a parkovísk sa prehrievajú, vyššia prašnosť je zdravotným rizikom a dažďová voda sa nevsakuje do pôdy ale končí v kanalizácii.

Len elektromobilita nestačí, autá musíme vytlačiť úplne

Na riešenie týchto problémov nestačí prechod k elektromobilom či iným udržateľným pohonom. Je potrebné zmeniť podobu a organizáciu miest, ktoré sa dlhodobo prispôsobujú potrebám motorizmu. Riešením je údajne úplne vytlačiť autá z miest a vytvoriť stav, kedy sa stane vlastníctvo auta v meste prežitkom. A nebavíme sa len o veľkých európskych metropolách, tento problém trápi aj mestá na Slovensku. Podľa Martina Jerguša, zástupcu hlavného architekta mesta Košice, mestské plánovanie dopravy potrebuje zásadný obrat, nie premýšľať, ako rozširovať automobilovú infraštruktúru, ale automobily postupne vytlačiť z miest. Viacero európskych veľkomiest sa už touto cestou vydalo. Amsterdam napríklad plánuje postupné znižovanie počtu parkovacích miest. Brusel dal v doprave právo prednosti chodcom a cyklistom a v najbližších mesiacoch ho plánuje ešte rozšíriť. Starostka Paríža Anne Hidalgová chce zasa zo svojho mesta urobiť svetovú cyklistickú metropolu. Výrazne sa tu zníži priestor určený motoristom, na jeho úkor bude budovaná cyklistická infraštruktúra. Ako ďalej uvádza Euractiv, vlastníctvo osobného auta je dnes v mnohom záležitosťou statusu. Čoskoro sa však môže stať zbytočným a neetickým luxusom, v mestách bude nepraktické a pri dlhších trasách ho môžu plnohodnotne nahradiť rôzne systémy zdieľania či požičiavania automobilov. Rok 2035 by sa tak nemal niesť len v znamení ukončenia predaja áut so spaľovacími motormi, ale aj novej legislatívy, ktorá bude v mestách priať alternatívnej doprave a naopak potlačí používanie štandardných áut.

zdroj: Euractiv